Съюз на икономистите в България и ФНТС най-учтиво Ви канят да вземете участие в конференция с международно участие на тема: Данъчни модели и преразпределителни механизми в Eвропейския съюз която ще се състои на 12 октомври, неделя, от 10.00 ч. до 13.30 ч., в София, сградата на НТС, ул. "Раковски, 108,…
Дата на провеждане: 23 – 24 октомври 2014 г. Национален дом на науката и техниката ул. Георги С. Раковски № 108, София, с пленарни доклади, презентации, изложба.
Място на провеждане: Национален дворец на културата, София, партер, Зала 4 Дата на провеждане: Форумът се провежда в рамките на 5-то ИЗЛОЖЕНИЕ ИТИ′14 от 6 до 8 ноември
Място на провеждане: Град Свищов, „Корпус Юг“ на Стопанска Академия „Д. А. Ценов” Дата на провеждане: 24 ноември 2014 г.
Място на провеждане: Дом на Науката и Техниката–София, ул. Раковски 108, ет. 2, Зала № 2. Дата на провеждане: 24, 25 и 26.11.2014 г.
Real Time Web Analytics