НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ организира Семинар на тема - "Енергетика на уличното осветление" Семинара ще се проведе на 25-26 март 2014 г в с. Мала Църква  
Предизвикателствата пред развитието на Република България през програмния период 2014-2020 Националния форум ще се проведе на 13 март 2014г.в НДНТ София ул.Г.С.Раковски №108
Съюзът по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС),Техническият университет – Софиясъс съдействието наФедерацията на научно - техническите съюзи (ФНТС) в България,Българската академия на науките (БАН),Техническият университет – Варна,Техническият университет – Габрово,Русенският университет „Ангел Кънчев",ВУ "Колеж по телекомуникации и пощи",Домовете на науката и техниката във Варна, Пловдив и Бургас,IEEE българската секция,VDE –…
I. ПРАВО НА УЧАСТИЕВ Националния конкурс има право да участва всяко физическо лице, което в зависимост от съответната награда, отговаря на следните условия:
Осигуряването на едно модерно и съвременно обучение, съобразено с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификации по професии и специалности и световните европейски стандарти е ключ към по-бързото и адекватно адаптиране към непрекъснато променящия се условия и потребности на специалистите. Това бе един от основните акценти на традиционния двудневен Национален…
Real Time Web Analytics