Съюзът по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС),Техническият университет – Софиясъс съдействието наФедерацията на научно - техническите съюзи (ФНТС) в България,Българската академия на науките (БАН),Техническият университет – Варна,Техническият университет – Габрово,Русенският университет „Ангел Кънчев",ВУ "Колеж по телекомуникации и пощи",Домовете на науката и техниката във Варна, Пловдив и Бургас,IEEE българската секция,VDE –…
От 27 септември до 2 октомври 2013 г. в гр. Айвалък , Р. Турция се проведе Национален семинар по проблемите на квалификационната дейност и професионалното обучение. В него взеха участие представители на национални и териториални сдружения на ФНТС.
По решение на Световната федерация на инженерните организации /WFEO/, чийто член-основател е и ФНТС, на всеки четири години поредно на различни континенти се провежда Световния Инженерен Конгрес /СИК/.
В периода 18 – 20 октомври 2011 г. се проведе IV-тия Балкански минен конгрес БАЛКАНМИН’11 в Любляна, Словения, с участието на представители от 16 страни. Конгресът е продължение на създадената традиция през 2005 г. с провеждането на Първия балкански минен конгрес “БАЛКАНМИН’05” в гр. Варна.
Real Time Web Analytics