Графичен дизайн

gr design 

Графичният дизайнер е специалист по една от най-търсените и отлично платени професии както в страната, така и по света. Графичният дизайнер трябва да има - художествени умения, образно, комбинативно и алтернативно мислене, визуално въображение и най-вече усет за красивото. Тази професия предполага професионално познаване и умение за използване на най-новите технологии и средства за графичен дизайн.

Основните модули на курса са:

gr ban

 • Adobe Illustrator;
 • Adobe Photoshop;
 • Web Design;
 • CorelDraw;
 • Adobe InDesign;
 • Предпечатна подготовка.

Като допълнение и съгласно държавните изисквания за професията в началото на обученията се провеждат и занятията по модули: Икономика, Английски език и Здравословни и безопасни условия на труд.

Дистанционно обучение от всяка точка на страната и чужбина.

Нямате нужда от специално оборудване - имате нужда само от компютър и Интернет връзка!
Виртуална класна стая.
Часовете с онлайн преподавателя се повеждат в среда, даваща възможност за гласова и видео комуникация между преподавателя и обучаемите, както и между самите обучаеми.
bbb-overview-bg
Видео уроци.
Голям брой видео уроци към всеки модул от курса.

video-01

Курсът е подходящ за всички, които работят или желаятда работят в сферата на графичния дизайн – дизайн на уеб сайтове, дизайн на печатни издания, подготовка на презентации, създаване и обработка на графични изображения и дигитален маркетинг.

Форма на обучение: Дистанционно и Смесено обучение (Присъствени лекционни и практически занимания в компютърна зала и Дистанционно обучение, чрез използване на модерна платформа за електронно обучение, комуникация и атестиране).

Предлагаме избор между 2 паралелни групи - дистанционна и смесена (присъствено и дистанционно). Графикът на модулите при двете групи се застъпва почти изцяло като периоди. Разликата е в начина на провеждане, а именно:

Място на провеждане:

 • София, ул."Раковски" 108;
 • Дистанционни занятия – онлайн в платформата за е-обучение;

Начин на провеждане (група - смесено обучение): Присъствените занятия се провеждат през седмицата след работно време. За времето на дистанционните занятия ще имате 24/7, достъп до системата за електронно обучение, в която за всеки от модулите са поместени:

 • Авторски видео уроци на български език;
 • Допълнителни учебни материали;
 • Практически задачи за самоподготовка;
 • Връзка към множество Интернет ресурси;
 • Форум за всеки модул, обслужван активно от преподавателя и администрацията;
 • Система за обмяна на съобщения с преподавателя, останалите обучаеми и администрацията;
 • Календар със занятията за всеки модул;
 • Онлайн изпитен тест;
 • Разнообразни практически задачи;

Начин на провеждане (група - дистанционно обучение): Освнен непрекъснат достъп до системата за електронно обучение с изброените по-горе ресурси, присъствените занятия са заменени с множество онлайн консултации с преподавателя (почти през ден), който се провеждат през т. нар. Виртуална класна стая, софтуер, който позволява видео и аудио връзка с преподавателя, както и споделяне на екрана на преподавателя (вие виждате как работи той), чрез което нагледно получавате информация как се работи с определена функционалност от разгледаните софтуерни продуки. Дистанционното обучение е изключително подходящо за обучаеми в различни градове на страната и заети лица, които нямат възможност да посещават присъствените занятия.  

Която и група да изберете може да се възползвате и от организираните занятия на другата група. т.е. ако сте дистанционно, може да посещавате присъствените занятия, а ако сте смесено обучение, може да участвате във всички онлайн консултации.

 

Курсовете се водят от квалифицирани специалисти, работещи в сферата на графичния дизайн плюс гост лектори от компании в сферата. Програмата на курсовете е теоретична и практическа. Предвидените модули имат за цел да ви дадат възможност да изградите умения за работа с печатна комуникация, реклама, интернет и маркетинг. След неговото завършване вие ще можете да създавате самостоятелно разнообразни дигитални или печатни продукти.

Като допълнение към курса са включени и следните изнесени уроци:

 • Посещение в печатница и запознаване с основните машини и дейности на място;
 • Посещение на професионално фото-студио и запознаване с фотографска техника и дейностите на място;
 • Фотографски пленер на планина Витоша;

Всеки обучаем получава:

 • Учебници за всеки един от специализираните модули;
 • Достъп до онлайн платформата с редица видео уроци и материали и упражнения за самоподготовка;
 • Допълнителни материали за самоподготовка на CD.

Завършване и удостоверяване на професионалното обучение:

Обучаемите разработват самостоятелна практическа задача и изпитен тест за всеки от модулите предвиден в учебния план.

Пълният курс на обучение по Графичен дизайн завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома - Свидетелство за професионална квалификация от МОМН /МОН/ валидно за работа в страната и Европейския съюз.

Изисквания към кандидатите:

 • Навършени 18 г.
 • Завършено средно образование.

За повече информация:

тел: +359 2 989 33 79 / 0878703698
e-mail: kvvo@fnts.bg
1000 София, ул. Раковски №108, пк.431, Дом на науката и техниката

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ТРАДИЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО!

·     

Европейски сертификат за компютърни умения ECDL

it ecdl

logo ECDL FoundationФедерацията на Научно - Техническите Съюзи /ФНТС/ е лицензиран център, които има право да провежда обучение и тестиране по програмата на European Computer Driving License (Европейски сертификат за компютърни умения).

Това е сертификационна програма, предлагаща унифициран стандарт за умения, признат в 150 страни в Европа и света. Притежаването на диплома ECDL Ви дава възможност за успешно реализиране на пазара на труда не само в България, но и във всичките 150 страни.

Ако желаете да тествате вашите компютърни умения или да придобиете такива, е необходимо да посетите ECDL центъра към ФНТС - гр.София.

Ние Ви предлагаме две възможности:    

 1. Тестиране на Вашите компютърни умения

За целта е необходимо да закупите Skills Card (карта за умения), върху която ще се отбелязва Вашият напредък от успешно положени изпити и да изберете модулите, по които желаете да се тестирате. Тестирането по всеки един от модулите продължава 45 минути и за успешно взет се счита този, чийто верни отговори са над 75%.

ECDL BG Sertificates Core smallМодулите са:

 • Основни IT понятия
 • Работа с компютър и работа с файлове
 • Текстообработка
 • Електронни таблици
 • База данни
 • Презентации
 • Интернет и комуникации

При натрупване на три успешни изпита по произволно избрани модули се издава диплома ECDL Start. Покриването на всички седем модула се удостоверява с диплома ECDL Core.

     Б. Обучение и тестиране на придобитите умения:

Обучението по всеки един от модулите е независимо от останалите и е с продължителност 30 уч. часа. Обучението се последва от тестиране по съответния модул.

Място на провеждане:

 • София, ул."Раковски" 108, компютърна зала със 10 самостоятелни работни места;
 • София, ул."Андрей Ляпчев" №4, зала със 10 самостоятелни работни места;

За обучението се изолзва лицензиран софтуер - получен от Майкрософт по програмата за Академия за информационни технологии на Майкрософт с пълните права да използва лицензиите на Майкрософт.

За повече информация: тел: +359 2 989 33 79
тел: +359 878 703698
факс: +359 2 987-93-60
e-mail: kvvo@fnts.bg
1000 София, ул. Раковски №108, пк.431, Дом на науката и техниката

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ТРАДИЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО!

Електробезопастност

Оперативно счетоводство

schet kurs

В курса по „Оперативно счетоводство“ курсистите усвояват теоретически и практически знания в областта на счетоводната отчетност. Обучението се провежда по лицензирана учебна програма, отговаряща на държавните образователни изисквания.

Курсът е подходящ за:

 • Всички, които работят или желаят да работят в сферата на счетоводството
 • Собственици на малки и средни фирми, които искат да получат финансови знания и грамотност, полезни при управление на бизнеса
 • Студенти по счетоводство, които имат желание да научат повече

В резултат на обучението курсистите придобиват професионални знания и умения за:

 • Нормативната уредба, регламентираща счетоводната дейност
 • Счетоводните операции и технологията на осъществяването им
 • Финансово-счетоводния контрол, данъчното облагане, здравното и социално осигуряване
 • Воденето на счетоводна документация, годишното счетоводно приключване; документооборота
 • Автоматизация на счетоводната дейност

Основните учебни предмети, включени в програмата, са:

 • Английски език – въвеждащо ниво, ключови термини по счетоводство
 • Маркетинг, бизнес комуникации и бизнес предприемачество
 • Обща теория на пазарната икономика. Право. Човешки ресурси
 • Финансова и данъчна система. Валутен и митнически режим. Статистика на предприятието
 • Счетоводство – обща теория, счетоводство на предприятието, търговско и бюджетно счетоводство, банково счетоводство. Финансов и икономически анализ
 • Счетоводни стандарти
 • Фондови борси и капиталови пазари
 • Автоматизация на счетоводната дейност. Годишно счетоводно приключване. Документооборот
 • Възможност за запознаване със счетоводен софтуер „Бизнес Навигатор“

Продължителност: 960 учебни часа

Изисквания към кандидатите: Навършени 18 г., Завършено средно образование.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ОТ ВСЯКА ТОЧКА НА СТРАНАТА И ЧУЖБИНА!

Нямате нужда от специално оборудване - имате нужда само от компютър и интернет връзка!
Виртуална класна стая.
Онлайн часовете с преподавателя се провеждат в среда, даваща възможност за гласова и видео комуникация между преподавателя и обучаемите, както и между самите обучаеми.
bbb-overview-bg

Форма на обучение:Дистанционно и смесено обучение (присъствени лекционни и практически занимания в компютърна зала и дистанционно обучение, чрез използване на модерна платформа за електронно обучение, комуникация и атестиране).

Предлагаме избор между 2 паралелни групи - дистанционна и смесена (присъствено и дистанционно). Графикът на модулите при двете групи се застъпва почти изцяло като периоди. Разликата е в начина на провеждане, а именно:

Място на провеждане:

 • София, ул."Раковски" 108;
 • Дистанционни занятия – онлайн в платформата за е-обучение;

Начин на провеждане (група - смесено обучение): Присъствените занятия се провеждат през седмицата след работно време. За времето на дистанционните занятия ще имате 24/7, достъп до системата за електронно обучение, в която за всеки от модулите са поместени:

 • Авторски видео уроци на български език;
 • Учебни материали за всички модули;
 • Допълнителни учебни материали;
 • Практически задачи за самоподготовка;
 • Връзка към множество Интернет ресурси;
 • Форум за всеки модул, обслужван активно от преподавателя и администрацията;
 • Система за обмяна на съобщения с преподавателя, останалите обучаеми и администрацията;
 • Календар със занятията за всеки модул;
 • Онлайн изпитен тест с непосредствено оценяване за всеки от модулите;
 • Запознаване с ПП „Бизнес Навигатор“, предоставяне на диск с демо версия на продукта.

Начин на провеждане (група - дистанционно обучение): Освен непрекъснат достъп до системата за електронно обучение с изброените по-горе ресурси, присъствените занятия са заменени с множество онлайн консултации с преподавателя (почти през ден), които се провеждат през т. нар. Виртуална класна стая, софтуер, който позволява видео и аудио връзка с преподавателя, както и споделяне на екрана на преподавателя (вие виждате как работи той), чрез което нагледно получавате информация как се работи с определена функционалност от разгледаните софтуерни продукти. Дистанционното обучение е изключително подходящо за обучаеми в различни градове на страната и заети лица, които нямат възможност да посещават присъствените занятия.

Която и група да изберете може да се възползвате и от организираните занятия на другата група. т.е. ако сте дистанционно, може да посещавате присъствените занятия, а ако сте смесено обучение, може да участвате във всички онлайн консултации.

Курсовете се водят от преподаватели във ВУЗ-ове и квалифицирани специалисти, работещи в сферата на счетоводството. Програмата на курсовете е теоретична и практическа.

Завършване и удостоверяване на придобитите компетенции:

Обучаемите разработват самостоятелна практическа задача и изпитен тест за всеки от модулите предвиден в учебния план.

Пълният курс на обучение по Оперативно счетоводство завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома - Свидетелство за професионална квалификация обр. 3-54, на Министерство на образованието и науката, валидно за работа в страната и Европейския съюз.

За повече информация:

тел: +359 2 989 33 79
тел: +359 878 703698
факс: +359 2 987-93-60
e-mail: kvvo@fnts.bg
1000 София, ул. Раковски №108, пк.431, Дом на науката и техниката

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ТРАДИЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО!

·     

Ремонт на оръжие

kurs orujiq

Завършилите успешно курса получават Удостоверение за професионална квалификация и ще могат да извършват ремонт, реставрация, технически прегледи и обезопасяване на оръжия, съгласно изискванията на нормативните документи.

Придобилите квалификацията, могат да лицензират собствена работилница или да упражняват професията във вече функционираща работилница, оръжеен магазин или охранителна фирма.

Курсът ще се проведе в град София, Дом на науката и техниката, ул.„Г. С. Раковски" № 108.

Необходими документи:

 1. Копие на лична карта;
 2. Документ за завършено образователно равнище; /минимално изискване - средно образование/
 3. Медицинско свидетелство, че професията не е противопоказна на обучаемото лице;
 4. 1 бр. снимка;
 5. Документ за платена такса.

Цена на курса: 500.00лв. /петстотин лева/

Предварително записване и заплащане на курса в ЦПО към ФНТС на ул. „Г. С. Раковски“ № 108 или чрез банков превод в:

Банка: Обединена Българска Банка АД, клон Раковски

BIC:UBBSBGSF

IBAN: BG89UBBS78201070035720

За записване и допълнителна информация: Тел. 02/9876329, 0878 703618, e-mail: cpofnts@gmail.com
Real Time Web Analytics