Лицензия № 200312074

Издадена на Център за професионално обучение към Федерация на научно-техническите съюзи в България, гр. София, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 14/ 15.10.2003 г.)

Седалище и адрес на управление
Гр. (с) София, пк 1000
Област София град
Адрес ул. "Раковски" № 108

Предлагани професии, специалности:

1. 341020 "Продавач - консултант", 3410201, "Продавач -консултант" - ІІ - ра степен
2. 343010 "Финансист", 3430101 "Банково дело" - ІІІ -та степен
3. 344010 "Счетоводител", 3440101 "Счетоводна отчетност" - ІІІ - та степен
4. 345010 "Икономист - мениджър", 3450104 "Икономика и мениджмънт" - ІІІ- та степен
5. 345050 "Сътрудник в малък и среден бизнес", 3450501 "Малък и среден бизнес" - ІІ ра степен
6. 345090 "Деловодител - архивист", 3450901 "Деловодител - архивист" - І -ва степен
7. 345100 "Оператор на компютър", 3451001 "Текстообработване" - І - ва степен
8. 346020 "Офис секретар", 3460201 "Административно обслужване" - ІІ - ра степен
9. 213070 Графичен дизайнер, 213701 Графичен дизайн, ІІІ - та степен
10. 521040 "Машинен монтьор", 5210404 "Машини и съоръжения в хранително - вкусовата промишленост" - ІІ - ра степен, 5210407 "Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост" - ІІ - ра степен
11. 521090 "Заварчик", 5210901 "Заваряване" - І -ва степен
12. 521110 "Шлосер", 5211101 "Шлосерство" - І - ва степен
13. 522020 "Електромонтьор", 5220211 "Електродомакинска техника" - ІІ - ра степен
14. 522040"Монтьор на енергийни съоръжения", 5220403 "Хладилна и климатична техника" - ІІ - ра степен
15. 522060"Огняр", 5220601 "Огнярство" - І- ва степен
16. 523020 "Монтьор по комуникационни системи", 5230201 "Радио и телевизионна техника " - ІІ ра степен
17. 523060 "Монтьор на компютърни системи", 5230602 "Компютърни мрежи" - ІІ ра степен
18. 541020 " Оператор в хранително-вкусовата промишленост",
" 5410201 "Зърносъхранение, зърнопреработка и поизводство на фуражи" - ІІ ра степен
" 5410202 "Производство и преработка на мляко и млечни продукти" - ІІ - ра степен
" 5410203 "Производство и преработка на месо, месни продукти и рибата" - ІІ - ра степен
" 5410205 "Производство на алкохолни и безалкохолни напитки" ІІ - ра степен, 5410206 "Производство на захар и захарни изделия" - ІІ - ра степен
19. 541030 "Хлебар - сладкар", 5410301 "Производство на хляб и хлебни изделия" - ІІ ра степен, 5410302"Производство на сладкарски изделия" - ІІ - ра степен
20. 541050 "Работник в хранително-вкусовата промишленост", 5410501 "Хранително - вкусова промишленост" - І - ва степен
21. 542050 "Оператор в производството на облекло", 5420501 "Производство на облекло от текстил" - ІІ - ра степен
22. 542040 "Моделиер - технолог на облеклото", 5420401 "конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил" - ІІІ - та степен
23. 542090 "Работник в производството на облекло", 5420901 "Производство на облекло" - І -ва степен
24. 542120 "Обущар", 5421201 "Обущарство" - І- ва степен
25. 543020 "Оператор в дървообработването", 5430201 "Производство на мебели" - ІІ - ра степен, 5430209 "Производство на дървени и детски играчки" - ІІ- ра степен
26. 543030 "Дърводелец", 5430301 "Дърводелство" - І- ва степен
27. 543040 "Мебелист", 5430401 "Мебелно производство" - І - ва степен
28. 582030 "Строител",
" 5820301 "Помощник в строителството" - І - ва степен
" 5820302 "Кофражи" - ІІ - ра степен
" 5820303 "Армировка и бетон" - ІІ - ра степен
" 5820304 "Зидария" - ІІ - ра степен
" 5820305 "Мазилки и шпакловки" - ІІ ра степен
" 5820306 "Вътрешни облицовки и настилки" - ІІ ра степен
" 5820307 "Външни облицовки и настилки" - ІІ ра степен
" 5820308 "Мозайки" - ІІ - ра степен
" 5820309 "Бояджийски работи" - ІІ - ра степен
" 5820310 "Строително дърводелство" - ІІ - ра степен
" 5820311 "Строително тенекеджийство" - ІІ - ра степен
29. 582050 "Монтажни на В и К мрежи", 5820501 "Вътрешни В и К мрежи" - ІІ - ра степен, 5820502 "Външни В и К мрежи" - ІІ - ра степен
30. 582060 "Пътен строител", 5820601 "Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях
31. 621060 "Фермер", 6210602 "Пчелар" - ІІ - ра степен
32. 622020 "Озеленител", 6220201 "Цветарство" - І ва степен, 6220202 "Парково строителство и озеленяване" - І - ва степен
33. 623040 "Лесовъд", 6230401 "Лесовъдство" - ІІ - ра степен
34. 623070 "Събирач на горски плодове и билки", 6230701 "Билкарство" - І - ва степен
35. 811010 "ХОТЕЛИЕР", 8110101 "Организация и управление на хотел" - ІІІ - та степен
36. 811020 "Администратор в хотел", 8110201 "Организация на обслужването в хотел" - ІІІ - та степен
37. 811030 "Камериер", 8110301 "Хотелиерство" - І - ва степен
38. 811070 "Готвач", 8110701 "Производство на кулинарни изделия и напитки" - ІІ - ра степен
39. 811080 "Сервитьор - барман", 8110801 "Обслужване на заведения за обществено хранене" - ІІ ра степен
40. 812010 "Туристически агент", 8120101"Туристически пътувания" - ІІІ - та степен
41. 815010 "Фризьор", 8150101 "Дамско фризьорство" - ІІ- ра степен, 8150102 "Мъжко фризьорство" - ІІ - ра степен
42. 815020 " Козметик", 8150201 "Козметика" - ІІ ра степен
43. 851010 Еколог, 8510101 Екология и опазване на околната среда, ІІІ - та степен

Изменена и допълнена с решение на УС на НАПОО (протокол № 14/ 03.11.2004 г.) с професии и специалности, както следва:
1. Професия “Маркетолог”, код 342010,
1.1. специалност "Маркетинг", код 3420101, трета степен на професионална квалификация.
2. Професия “Финансист”, код 343010,
2.1. специалност “Застрахователно и осигурително дело”, код 3430102, трета степен на професионална квалификация.
3. Професия “Данъчен и митнически посредник”, код 344020,
3.1. специалност "Митническа и данъчна администрация", код 3440201, трета степен на професионална квалификация.
4. Професия “Икономист-мениджър” код 345010,
4.1. специалност "Земеделско стопанство", код3450103, трета степен на професионална квалификация.
5. Професия “Офис-мениджър”, код 346010,
5.1. специалност "Бизнес администрация", код 3460101, трета степен на професионална квалификация.
6. Професия “Електромонтьор”, код 522020,
6.1. специалност “Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника техника”, код 5220209, втора степен на професионална квалификация;
6.2. специалност “Електрически инсталации”, код 52202010, втора степен на професионална квалификация.
7. Професия “Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040,
7.1. специалност “Газова техника”, код 5220406, втора степен на професионална квалификация.
8. Професия “Химик-оператор, код 524060,
8.1. специалност “Технология на полимерите”, код 5240606, втора степен на професионална квалификация;
8.2. специалност “Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти”, код 5240610, втора степен на професионална квалификация.
9. Професия “Монтьор на транспортна техника”, код 525020,
9.1. специалност “Автотранспортна техника”, код 5250201, втора степен на професионална квалификация;
9.2. специалност “Пътностроителна техника”, код 5250202, втора степен на професионална квалификация.
10. Професия “Монтьор на подемно-транспортна техника”, код 525060,
10.1. специалност “Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”, код 5250601, втора степен на професионална квалификация;
10.2. специалност “Подемно - транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602, втора степен на професионална квалификация.
11. Професия “Автобояджия”, код 525120,
11.1. специалност “Автобояджия”, код 5251201, първа степен на професионална квалификация.
12. Професия “Гумаджия”, код 525150,
12.2. специалност “Гумаджия”, код 5251501, първа степен на професионална квалификация.
13. Професия “Автотенекеджия”, код 525170,
13.1. специалност “Автотенекеджия”, код 5251701, първа степен на професионална квалификация.
14. Професия “Шивач”, код 542110,
14.1. специалност “Шивачество”, код 5421101, първа степен на професионална квалификация.
15. Професия “Килимар”, код 542130,
15.1. специалност “Ръчно изработване на килими” код 5421301, първа степен на професионална квалификация;
15.2. специалност “Ръчно изработване на гоблени, губери, козяци”, код 5421302, първа степен на професионална квалификация.
16. Професия “Плетач”, код 542140,
16.1. специалност “Ръчно художествено плетиво”, код 5421401, първа степен на професионална квалификация;
16.2. специалност “Плетач на настолна плетачна машина”, код 5421402, първа степен на професионална квалификация.
17. Професия “Оператор в дървообработването”, код 543020,
17.1. специалност “Производство на врати и прозорци”, код 5430202, втора степен на професионална квалификация.
18. Професия “Строител”, код 582030,
18.1. специалност “Покриви”, код 5820312, втора степен на професионална квалификация.
19. Професия “Техник-растениевъд”, код 621010,
19.1. специалност “Полевъдство”, код 6210101, трета степен на професионална квалификация;
19.2. специалност “Зеленчукопроизводство”, 6210102, трета степен на професионална квалификация;
19.3. специалност “Трайни насаждения”; код 6210103, трета степен на професионална квалификация;
19.4. специалност “Тютюнопроизводство”, код 6210105, трета степен на професионална квалификация;
19.5. специалност “Гъбопроизводство”, код 6210106, трета степен на професионална квалификация;
19.6. специалност “Растителна защита и агрохимия”, код 6210107, трета степен на професионална квалификация.
20. Професия “Техник в лозаровинарството”, код 621020,
20.1. специалност “Лозаровинарство”, код 6210201, трета степен на професионална квалификация.
21. Професия “Техник-животновъд”, код 621040,
21.1. специалност “Говедовъдство”, код 6210401, трета степен на професионална квалификация;
21.2. специалност “Овцевъдство”, код 6210402, трета степен на професионална квалификация;
21.3. специалност “Свиневъдство”, код 6210403, трета степен на професионална квалификация;
21.4. специалност “Птицевъдство”, код 6210404, трета степен на професионална квалификация;
21.5. специалност “Зайцевъдство”, код 6210405, трета степен на професионална квалификация;
21.6. специалност “Пчеларство и бубарство”, код 6210406, трета степен на професионална квалификация.
22. Професия “Фермер”, код 621060,
22.1. специалност “Земеделец”, код 6210601, втора степен на професионална квалификация.
23. Професия “Монтьор на селскостопанска техника”, код 621080,
23.1. специалност “Механизация на селското стопанство”, код 6210801, втора степен на професионална квалификация.
24. Професия “Техник – озеленител”, код 622010,
24.1. специалност “Цветарство”, код 6220101, трета степен на професионална квалификация;
24.2. специалност “Парково строителство и озеленяване”, код 6220102, трета степен на професионална квалификация.
25. Професия “Механизатор на горска техника”, код 623030,
25.1. специалност “Механизация на горското стопанство”, код 6230301, втора степен на професионална квалификация.
26. Професия “Дивечовъд”, код 623050,
26.1. специалност “Горско и ловно стопанство”, код 6230501, втора степен на професионална квалификация.
27. Професия “Работник в горското стопанство”, код 623060;
27.1. специалност “Лесокултурни дейности”, код 6230601, първа степен на професионална квалификация;
27.2. специалност “Дърводобив”, код 6230602, първа степен на професионална квалификация;
27.2. специалност “Билкарство”, код 6230604, първа степен на професионална квалификация.
28. Професия “Рибовъд”, код 624010;
28.1. специалност “Рибовъдство”, код 6240101, трета степен на професионална квалификация.
29. Професия “Социален работник”, код 762020,
29.1. специалност “Социални услуги на деца и семейства в риск”, код 7620201, трета степен на професионална квалификация;
29.2. специалност “Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, код 7620202”, трета степен на професионална квалификация.
30. Професия “Помощник-възпитател”, код 814010,
30.1. специалност “Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 8140101, трета степен на професионална квалификация.
31. Професия “Охранител”, код 861010,
31.1. специалност “Охрана на обществения ред и личността”, код 8610101, трета степен на професионална квалификация.

Изменена и допълнена с решение на УС на НАПОО (протокол № 09/ 23.11.2005 г.) с професии и специалности, както следва:
1. Професия “Маркетолог”, код 342010,
1.1. специалност ”Търговско посредничество”, код 3420102, втора степен на професионална квалификация.
2. Професия “Финансист”, 343010,
2.1. специалност “Финансово посредничество”, код 3430103, втора степен на професионална квалификация.
3. Професия “Счетоводител”, 344010,
3.1. специалност “Счетоводство”, код 3440102, втора степен на професионална квалификация.
4. Професия “Данъчен и митнически посредник”, 344020,
4.1. специалност “Митническо и данъчно обслужване”, код 3440202, втора степен на професионална квалификация.
5. Професия “Икономист – мениджър”, код 345010,
5.1. специалност “Търговия”, код 3450102, трета степен на професионална квалификация,
5.2. специалност “Предприемачество и мениджмънт”, код 3450105, трета степен на професионална квалификация.
6. Професия “Касиер”, 345060,
6.1. специалност “Касиер”, код 3450601, първа степен на професионална квалификация.
7. Професия “Леяр”, код 521120,
7.1. специалност “Леярство” 5211201, първа степен на професионална квалификация.
8. Професия “Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040,
8.1. специалност “Хладилна техника”, код 5220405, втора степен на професионална квалификация.
9. Професия “Химик - технолог”, код 524010,
9.1. специалност “Апретура, багрене, печатане и химическо чистене”, код 5240112, трета степен на професионална квалификация.
10. Професия “Химик-оператор”, код 524060,
10.1. специалност “Апретура, багрене, печатане и химическо чистене” , код 5240612, втора степен на професионална квалификация.
11. Професия “Работник в стъкларското производство”, код 524070,
11.1. специалност “Стъкларско производство”, код 5240701, първа степен на професионална квалификация.
12. Професия “Оператор в силикатните производства”, 524120,
12.1. специалност “Технология на стъкларското производство”, код 5241201, втора степен на професионална квалификация.
13. Професия “Техник – технолог в хранително-вкусовата промишленост”, 541010,
13.1. специалност “Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи”, код 5410101, трета степен на професионална квалификация,
13.2. специалност “Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”, код 5410102, трета степен на професионална квалификация,
13.3. специалност “Производство и преработка на мляко и млечни продукти”, код 5410103, трета степен на професионална квалификация,
13.4. специалност “Производство на месо, месни продукти и риба”, код 5410104, трета степен на професионална квалификация,
13.5. специалност “Производство на консерви”, код 5410105, трета степен на професионална квалификация,
13.6. специалност “Производство на алкохолни и безалкохолни напитки”, код 5410106, трета степен на професионална квалификация,
13.7. специалност “Производство на захар и захарни изделия”, код 5410107, трета степен на професионална квалификация.
14. Професия “Оператор в текстилното производство”, код 542030,
14.1. специалност “Предачно производство”, код 5420301, втора степен на професионална квалификация,
14.2. специалност “Тъкачно производство”, код 5420302, втора степен на професионална квалификация.
15. Професия “Оператор в дървообработването”, код 543020,
15.1. специалност “Производство на тапицирани изделия”, код 5430203, втора степен на професионална квалификация,
15.2. специалност “Дърворезно, амбалажно и паркетно производство” , код 5430206, втора степен на професионална квалификация.
16. Професия “Тапицер”, код 543060,
16.1. специалност “Тапицерство”, код 5430601, първа степен на професионална квалификация.
17. Професия “Растениевъд”, код 621030,
17.1. специалност “Растениевъдство”, код 6210301, втора степен на професионална квалификация.
18. Професия “Животновъд”, код 621050,
18.1. специалност “Животновъдство”, код 6210501, първа степен на професионална квалификация.
19. Професия “Лозаровинар”, 621090,
19.1. специалност “Лозаровинарство”, код 6210901, втора степен на професионална квалификация.
20. Професия “Посредник на трудовата борса”, код 762010,
20.1. специалност “Посредник на трудовата борса”, код 7620101, трета степен на професионална квалификация.
21. Професия ”Хотелиер - пиколо”, код 811040,
21.1. специалност “Хотелиерство”, код 8110401, първа степен на професионална квалификация.
22. Професия “Ресторантьор”, код 811060,
22.1. специалност “Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения”, код 8110602, трета степен на професионална квалификация,
22.2. специалност “Кетеринг”, код 8110603, трета степен на професионална квалификация.
23. Професия “Работник в заведенията за хранене и развлечения”, код 811090,
23.1. специалност “Работник в производството на кулинарни изделия и заведения за хранене и развлечения”, код 8110901, първа степен на професионална квалификация,
23.2. специалност “Работник в обслужване на заведенията за хранене и развлечения”, код 8110902, първа степен на професионална квалификация.
24. Професия “Организатор на туристическа, агентска дейност”, код 812010,
24.1. специалност “Селски туризъм”, код 8120102, трета степен на професионална квалификация.
25. Професия “Екскурзовод” , код 812030,
25.1. специалност ”Екскурзоводство”, код 8120301, трета степен на професионална квалификация.
26. Професия “Аниматор”, код 812040,
26.1. специалност “Туристическа анимация”, код 8120401, трета степен на професионална квалификация.

Изменена и допълнена с решение на УС на НАПОО (протокол № 01/ 17.01.2007 г.) с професии и специалности, както следва:
1. Професия “Художник”, код 211010,
1.1. Специалност “Художествена дърворезба”, код 2110106, трета степен на професионална квалификация.
2. Професия “Компютърен график “, код 213060,
2.1. Специалност “Компютърна графика”, код 2130601, трета степен на професионална квалификация.
3. Професия “Дизайнер”, код 214010,
3.1. Специалност “Моден дизайн”, код 2140108, трета степен на професионална квалификация.
4. Професия “Дърворезбар”, код 215040,
4.1. Специалност “Дърворезбарство”, код 2150401, втора степен на професионална квалификация.
5. Професия “Керамик”, код 215050,
5.1. Специалност “Керамика”, код 2150501, втора степен на професионална квалификация.
6. Професия “Фирмен мениджър”, код 345020,
6.1. Специалност “Мениджмънт в туризма”, код 3450205, трета степен на професионална квалификация.
7. Професия “Организатор производство”, код 345030,
7.1. Специалност “Организация в производството на храни и напитки”, код 3450304, трета степен на професионална квалификация.
7.2. Специалност “Организация в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия”, код 3450307, трета степен на професионална квалификация.
8. Професия “Сътрудник в бизнес услуги”, код 345040,
8.1. Специалност “Бизнес услуги”, код 3450401, втора степен на професионална квалификация.
9. Професия “Снабдител”, код 345080,
9.1. Специалност “Снабдител”, код 43500801, първа степен на професионална квалификация.
10. Професия “Икономист”, код 345110,
10.1. Специалност “Търговия”, код 3451102, втора степен на професионална квалификация,
10.2. Специалност “Предприемачество и мениджмънт”, код 3451105, втора степен на професионална квалификация.
11. Професия “Икономист-информатик”, код 482010,
11.1. Специалност “Икономическа информатика”, код 4820101, трета степен на професионална квалификация.
12. Професия “Машинен монтьор”, код 521040,
12.1. Специалност “Машини и съоръжения в дървообработващата промишленост”, код 5210408, втора степен на професионална квалификация,
12.2. Специалност “Машини и съоръжения в текстилната промишленост”, код 5210410, втора степен на професионална квалификация.
13. Професия “Стругар”, код 5211100,
13.1. Специалност “Стругарство”, код 5211001, първа степен на професионална квалификация.
14. Професия “Електромонтьор”, код 522020,
14.1. Специалност “Електрически машини и апарати”, код 5220201, втора степен на професионална квалификация,
14.2. Специалност “Електрически централи и подстанции”, код 5220202, втора степен на професионална квалификация,
14.3. Специалност “Електрически мрежи”, код 5220203, втора степен на професионална квалификация,
14.4. Специалност “Електрообзавеждане на производството”, код 5220201, втора степен на професионална квалификация.
15. Професия “Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522030,
15.1. Специалност “Хладилна техника”, код 5220305, трета степен на професионална квалификация,
15.2. Специалност “Газова техника”, код 5220306, трета степен на професионална квалификация,
15.3. Специалност “Климатична и вентилационна техника”, код 5220307, трета степен на професионална квалификация.
16. Професия “Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040,
16.1. Специалност “Топлоенергетика”, код 5220401, втора степен на професионална квалификация.
17. Професия “Техник на компютърни системи”, код 523050,
17.1. Специалност “Компютърна техника и технологии”, код 5230501, трета степен на професионална квалификация,
17.2. Специалност “Компютърни мрежи”, код 5230502, трета степен на професионална квалификация.
18. Професия “Монтьор на компютърни системи”, код 523060,
18.1. Специалност “Компютърна техника и технологии”, код 5230601, втора степен на професионална квалификация.
19. Професия “Програмист”, код 523090,
19.1. Специалност “Програмно осигуряване”, код 5230901, втора степен на професионална квалификация,
19.2. Специалност “Системно осигуряване”, код 5230902, трета степен на професионална квалификация.
20. Професия “Оператор в хранително-вкусовата промишленост”, код 541020,
20.1. Специалност “Производство на консерви”, код 5410204, втора степен на професионална квалификация.
21. Професия “Дограмаджия”, код 543050,
21.1. Специалност “Дърводелство”, код 5430501, първа степен на професионална квалификация.
22. Професия “Строител-монтажник”, код 582040,
22.1. Специалност “Стоманобетонни конструкции”, код 5820401, втора степен на професионална квалификация,
22.2. Специалност “Метални конструкции”, код 5820402, втора степен на професионална квалификация,
22.3. Специалност “Сухо строителство”, код 5820403, втора степен на професионална квалификация,
22.4. Специалност “Дограма и стъклопостяване”, код 5820404, втора степен на професионална квалификация.
23. Професия “Планински водач”, код 812020,
23.1. Специалност “Туризъм”, код 8120201, трета степен на професионална квалификация.

Изменена и допълнена с решение на УС на НАПОО (протокол № 11/ 15.10.2008 г.) с професии и специалности, както следва:
1. Професия “Икономист”, код 345110,
1.1. Специалност “Индустрия”, код 3451101, втора степен на професионална квалификация,
1.2. Специалност “Земеделско стопанство”, код 3451103, втора степен на професионална квалификация,
1.3. Специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451104, втора степен на професионална квалификация.
2. Професия “Икономист-информатик”, код 482010,
2.1. Специалност “ Икономическо информационно осигуряване” код 4820102, втора степен на професионална квалификация.
3. Професия “Машинен техник”, код 52110,
3.1. Специалност “Машини и съоръжения за обработка на металите”, код 5210101, трета степен на професионална квалификация,
3.2. Специалност “Специално машиностроене”, код 5210102, трета степен на професионална квалификация,
3.3. Специалност „Машини и системи с ЦПУ”, код 5210105, трета степен на професионална квалификация.
4. Професия “Машинен оператор”, код 521030,
4.1. Специалност “Металорежещи машини”, код 5210301, втора степен на професионална квалификация,
4.2. Специалност “Машини за гореща обработка на металите”, код 5210302, втора степен на професионална квалификация,
4.3. Специалност “Машини и съоръжения за заваряване”, код 5210303, втора степен на професионална квалификация.
5. Професия “Машинен монтьор”, код 521040,
5.1. Специалност “Машини и съоръжения за обработка на металите”, код 5210401, втора степен на професионална квалификация.
6. Професия “Електротехник”, код 522010,
6.1. Специалност “Електрически машини и апарати”, код 5220101, трета степен на професионална квалификация,
6.2. Специалност “Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт”, код 5220107, трета степен на професионална квалификация,
6.3. Специалност “ Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника”, код 5220108, трета степен на професионална квалификация,
6.4. Специалност “Електрически инсталации”, код 5220109, трета степен на професионална квалификация,
6.5. Специалност “Електродомакинска техника”, код 5220110, трета степен на професионална квалификация.
7. Професия “Електромонтьор”, код 522020,
7.1. Специалност “Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт”, код 5220208, трета степен на професионална квалификация.
8. Професия “Техник по комуникационни системи”, код 523010,
8.1. Специалност “Радио и телевизионна техника”, код 5230101, трета степен на професионална квалификация.
9. Професия “Техник по транспортна техника”, код 811010,
9.1. Специалност “Автотранспортна техника”, код 5250101 трета степен на професионална квалификация,
9.2. Специалност “Пътно - строителна техника”, код 5250102, трета степен на професионална квалификация.
10. Професия “Техник по подемно - транспортна техника”, код 525050,
10.1. Специалност "Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”, код 5250501, трета степен на професионална квалификация,
10.2. Специалност "Подемно - транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250502, трета степен на професионална квалификация.
11. Професия “Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост”, код 541010,
11.1. Специалност “Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла”, код 5410109, трета степен на професионална квалификация.
12. Професия “Оператор в хранително - вкусовата промишленост”, код 541020,
12.1. Специалност “Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла”, код 5410208, втора степен на професионална квалификация.
13. Професия “Хлебар - сладкар”, код 541030,
13.1. Специалност “Декорация на сладкарски изделия”, код 5410303, втора степен на професионална квалификация.
14. Професия “Техник - технолог по експлоатация и поддържане на хладилната техника в хранителната промишленост”, код 541040,
14.1. Специалност “Експлоатация и поддържане на хладилната техника в хранителната промишленост”, код 5410401, трета степен на професионална квалификация.
15. Професия “Техник-технолог по качеството на храни и напитки”, код 541060,
15.1. Специалност “Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”, код 5410601, трета степен на професионална квалификация.
16. Професия “Работник в дървообработването”, код 543030,
16.1. Специалност “Производство на фасонирани материали”, код 5430301, първа степен на професионална квалификация,
16.2. Специалност “Производство на тапицирани изделия”, код 5430302, първа степен на професионална квалификация,
16.3. Специалност “Производство на врати и прозорци”, код 5430305, първа степен на професионална квалификация.
17. Професия “Работник в растениевъдството”, код 621110,
17.1. Специалност “Зеленчукопроизводство”, код 6211101, първа степен на професионална квалификация,
17.2. Специалност “Трайни насаждения”, код 6211102, първа степен на професионална квалификация,
17.3. Специалност “Тютюнопроизводство”, код 6211103, първа степен на професионална квалификация,
17.4. Специалност “Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури”, код 6211104, първа степен на професионална квалификация.
18. Професия “Работник в растениевъдството”, код 621110,
18.1. Специалност “Говедовъдство и биволовъдство”, код 6211101, първа степен на професионална квалификация,
18.2. Специалност “Овцевъдство и козевъдство”, код 6211102, първа степен на професионална квалификация,
18.3. Специалност “Свиневъдство”, код 6211103, първа степен на професионална квалификация,
18.4. Специалност “Птицевъдство”, код 6211104, първа степен на професионална квалификация.
18.5. Специалност “Зайцевъдство”, код 6211105, първа степен на професионална квалификация,
18.6. Специалност “Пчеларство”, код 6211106, първа степен на професионална квалификация,
18.7. Специалност “Бубарство”, код 6211107, първа степен на професионална квалификация.
19. Професия “Работник в озеленяването”, код 622030,
19.1. Специалност “Озеленяване и цветарство”, код 6220301, първа степен на професионална квалификация.
20. Професия “Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт”, код 840080,
20.1. Специалност “Търговска експлоатация на железопътния транспорт”, код 8400801, трета степен на професионална квалификация.

image002The main purpose of the YENTELS project (www.yentels.com) is to offer young people in Europe educational programs that stimulate innovative ideas and prepare them to start their own companies. The project developed an extensive set of training materials based on simulation / computer game that supports the achievement of entrepreneurial skills that are necessary for preparing and starting your own business.

 

image004

The WENTELS project (www.wentels.com) is aimed at women who want to return to the labor market after a period of forced absence (e.g. due to maternity), immigrant women, women who are currently entrepreneurs, but are looking for new business opportunities and to young women who have never worked.

Women, especially young women, immigrant women and women returning to work are among the most affected by the current European economic crisis. This is especially true for countries that have high unemployment levels and cuts in public spending on social services such as care for children or elderly people.

image005

 

The YEU project (www.yeu.eu) aims to provide young people living in the regions of Europe with the highest level of youth unemployment, more effective online entrepreneurship training so that they are able to start their own business as an alternative to unemployment.     

fp7-small enThe Federation of the Scientific Engineering Unions is a local contact point in The Seventh Framework Programme (FP7).

The Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007-2013) is aimed at building an integrated European Research Area ( ERA) to achieve lasting and sustainable economic growth.
The national coordinator of the Framework Programme in Bulgaria is the Ministry of Education and Science. The Seventh Framework Programme is being implemented through four major programs: Cooperation, Ideas, People and Capacities.

More info

П Р А В И Л Н И К

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ФНТС

I. Общи положения
Чл.1. Настоящият Правилник урежда структурата, управлението, организацията и финансирането на дейността на Център за професионално обучение / ЦПО , за краткост Центъра/ към ФНТС, утвърден с решение № 7 на УС на ФНТС от 3.X. 2002 г. и в съответствие с чл.20 и чл.22, ал. 3 на ЗПОО. Чл.2. ЦПО се изгражда и функционира от ФНТС и неговите редовни членове, с адрес София, ул. Раковски 108. Той е организационно обособена учебно-квалификационна единица към ФНТС, създаден в съответствие с Устава на ФНТС.
Чл.3. ЦПО работи и осъществява своята дейност при условията и изискванията на основните нормативни документи - Устав, Стратегия, правилници, решения на УС на ФНТС.
Чл.4. /1/ ЦПО към ФНТС осъществява съвместна дейност с центрове за професионално обучение на членове на ФНТС – Териториални организации на НТС /ТО на НТС/ и Национални научно-технически съюзи /ННТС/.
/2/ Към ЦПО на фНТС има изградени учебни звена на членове на ФНТС, който нямат лицензия и ползват лицензията на ФНТС.
Чл.5. Дейността на Центъра се подчинява на следните принципи:
1.Законосъобразност – осъществява дейността си в съответствие с Конституцията на Р. България, Закона на народната просвета, Закона за професионалното образование и обучение, Закона за степента на образование, Общо образователния минимум и учебен план, както и други нормативни актове и рамкови документи в областта на образованието и обучението, заетостта и стопанската практика;
2.Равнопоставеност – не се допуска пряка или непряка дискриминация под формата на ограничения или привилегии, основани на раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение;
3.Партньорство и тясно взаимодействие с държавните органи и органите на местна власт, организациите на работодателите, и на работниците и служителите, колективни органи в областта на социалния диалог, неправителствени организации, учебни и научно - изследователски организации, потребители на кадри и др. в областта на професионалното обучение, заетостта и стопанското управление у нас и в чужбина.
II. Предмет на дейност и основни задачи
Чл.6. /1/ Основен предмет на дейност на ЦПО е осъществяване на професионално обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията на лица над 16 годишна възраст, съобразно личните им интереси и възможности.
/2/ ЦПО подпомага организационно и методически квалификационната дейност и професионалното обучение и обучението по ключови компетенции на учебните звена и Центровете за професионално обучение към ТО на НТС и ННТС за подобряване качеството на обучението и осигуряване на висока ефективност на учебния процес. Чл.7. ЦПО може да открива учебни звена в страната и да се сдружава с чуждестранни и местни лица във връзка с основните си цели и задачи.
Чл.8. ЦПО изпълнява следните основни задачи:
1. Формира политика и програма за учене през целия живот като ключов фактор за успешна професионална и лична реализация в съответствие с Европейската стратегия по заетост и Меморандума за учене през целия живот.
2. Самостоятелно и съвместно с центрове за професионално обучение към ТО на НТС и ННТС:
- Прави предложения пред компетентните държавни органи за развитие и усъвършенствуване на системата за професионално обучение и участвува в разработването на нормативни документи, свързани с професионалното обучение.
- Участвува със свои представители в държавни и обществени органи и организации, работни групи, комисии и др. по проблемите на професионалното обучение.
- Осъществява контакти с наши и чуждестранни организации и фирми за организиране на съвместно обучение и участие в международни проекти и програми.
- Извършва единна издателска и рекламна дейност и осигурява необходимите учебна документация, сертификати, удостоверения, рекламни и други материали.
- Организира кръгли маси, семинари, срещи и други по проблемите на професионалното обучение, заетостта и безработицата и прави предложения пред компетентните органи.
- Регламентира правилата и реда за извършване на мониторинг на центровете за професионално обучение и учебните звена, както и изисква коригиращи въздействия с цел спазване на държавните и вътрешните нормативни документи и изисквания за стабилност и устойчивост на развитието на професионалното обучение и квалификационната дейност.
3. Съдейства за повишаване качеството на провежданото обучение в центровете и учебните звена и използва опита на тези със сертификационна система за управление на качеството.
4. Разработва собствена система за управление на качеството по стандартите ИСО.
5. Разработва и изпълнява самостоятелно или в партньорство с наши организации и фирми проекти по различни национални оперативни и европейски програми,
касаещи развитието на човешките ресурси.
6. Подготвя и предоставя необходимата информация за дейността на ЦПО пред държавните институции, ангажирани с квалификационните услуги и проблемите на пазара на труда както и учебните звена.
7. Създава условия за повишаване на знанията и квалификацията на преподавателите и работещите в ЦПО.
8. Самостоятелно или чрез учебните звена и центровете към ТО на НТС, ННТС организира професионално обучение за насърчаване на заетостта и повишаване квалификацията на безработни и заети лица в съответствие със законодателството на Република България и международните стандарти.
III. Структура и управление на ЦПО
Чл.9. /1/Към Центърът за професионално обучение функционират учебни звена /които нямат лицензия/ в съответствие с приложение 1 /списък на учебните звена/, които са структурни единици на юридическите лица – редовни членове на ФНТС.
/2/ Към членове на ФНТС /ТО на НТС и ННТС/ има изградени центрове за професионално обучение със самостоятелна лицензия.
Чл.10. Дейността на Центъра се ръководи от Управителния съвет на Федерацията на научно-техническите съюзи /УС на ФНТС/. Чл.11. /1/ Председателят на УС на ФНТС определя Ръководителя на ЦПО.
/2/ Ръководителят на Центъра, изпълнява следните основни функции:
- координира цялостната дейност на ЦПО;
- осигурява условия за спазване на нормативните актове и държавните образователни изисквания /ДОИ/;
- осъществява контакти и съвместна дейност по въпросите на професионалното обучение с държавни, ведомствени и граждански организации и фирми;
- представя годишните планове и отчети на ЦПО.
Чл.12. Към ЦПО се изграждат следните органи:
1.Комисия по квалификация към УС на ФНТС/Учебно-методичен съвет/;
2.Комисия /Съвет/ за координация
3.Комисия по жалбите.
Чл.13. Комисия по квалификация:
/1/ Разработва стратегии и нормативни документи за развитието на квалификационната дейност и професионалното обучение.
/2/ Осъществява методическо ръководство на учебната дейност
- Обсъжда учебно-методическата работа на ЦПО и приема конкретни мерки за повишаване на качеството и ефективността на квалификационната дейност;
- Обсъжда и утвърждава учебните планове и програми за квалификационните курсове и обучението по съответните професии;
- Обсъжда и приема заданията за изпитната програма;
- Следи за изпълнението на ДОИ за придобиване на квалификация по професия и специалност;
- Следи за спазването на изискванията в системата за оценяване;
- Предлага учебни програми за утвърждаване от НАПОО ;
- Подпомага трансфера на обучителни програми;
- Утвърждава учебната документация;
- Осъществява контакти с наши и чужди партньори в организиране на дейностите по професионалната квалификация.
- Съдейства на ЦПО за разработването и участието в национални и международни проекти и програми.
/3/Комисията по квалификация се състои от 11 /13/ члена .
/4/В състава на Комисията влизат представители на членове на ФНТС, експерти на министерства, национални агенции, ВУЗ, работодатели и др. организации
/5/ В заседанията на Комисията /Съвета/ могат при необходимост да бъдат канени за участие представители на държавни и местни органи, партньорски организации и др. заинтересовани институции.
/6/Утвърждава състава на Комисията по жалбите, периодично изслушва информация за дейността й и разглежда възражения по решенията й.
/7/Прави предложения пред Изпълнителното бюро на УС на ФНТС за преобразуване, прекратяване и ликвидиране на Центъра, както и за разкриване на нови учебни звена и прекратяването на тяхната дейност.
/8/Подпомага организационно и технически работата на Комисията по квалификация се подпомага от Центъра за професионално обучение
Чл. 13. Комисия /Съвет/за координация
/1/В състава на Комисията /Съвета/ за координация влизат Ръководителят на центъра, по един представител на центровете за професионално обучение към ТО на НТС и ННТС и Председателят на Комисията по квалификация /Учебно-методичния съвет/ .
/2/ Правомощията на Комисията са :
1. Приема Програма за развитие на Центъра в рамките на Стратегията за развитие на ФНТС.
2. Определя насоките за развитието на квалификационната дейност и професионалното обучение в системата на ФНТС
3. Ежегодно приема план и отчет за своята работа
4. Обсъжда годишни отчети на центровете за професионално обучение и го представя в УС на ФНТС, като неразделна част от отчета на ФНТС.
5. Приема правилници и други вътрешно нормативни документи, свързани с мониторинга, контрола и качеството на обучението.
6. Формира работни групи за извършване на мониторинг по региони
7. Осъществява на координация между центровете за професионално обучение при подготовката на документация за ново лицензиране, промяна на списъка на професиите и специалностите и периодично актуализиране на лицензираните професии и специалности
8. Осъществява координация при изработването на програми за рекламната дейност
9. Следи за взаимоизгодно ползване на лицензиите на центровете за професионално обучение
10. Дейността на Комисията /Съвета/ оргазиционно и технически се подпомага от ЦПО към ФНТС
Чл.14. /1/ Комисията /Съвета/ за координация се свиква от Ръководителя на Центъра, не по-малко от един път в годината, или по искане на една пета от представителите на Центровете към ТО на НТС и ННТС
/2/ Решенията в Комисията/Съвета/ се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъствуващите членове /които трябва да бъдат не по-малко от 50 процента от всички членове на съвета/.
/3/ В заседанията на Комисията / Съвета/ участвува и Председателят на Комисията по жалбите, без право на глас при вземане на решения.
Чл.15. /1/ Комисията по жалбите се състои от трима души, предложени от Ръководителя на ЦПО и се утвърждава от Съвета на упълномощените представители на учебните звена на ЦПО.
/2/ Комисията избира председател от своя състав.
/3/ Разглежда жалби, сигнали и предложения подадени от курсисти, преподаватели, работодатели, възложители и др. във връзка с осъществяването на професионалното обучение, демократизиране на управлението и усъвършенствуване на качеството и ефективността от дейността на Центъра.
Чл.18.Учебните звена на ЦПО се ръководят от ръководители, назначени от юридическите лица – членове на ФНТС в съответния регион. Те носят отговорност за организирането и провеждането на курсовете, изпълнението на учебните програми и повишаването на ефективността и качеството на обучението.
Чл.19.Към всяко звено учебно звено на ЦПО се формира Учебен съвет, който се ръководи от председател. В състава му влизат изявени преподаватели и ръководителят на учебното звено.
Учебният съвет:
- Обсъжда и приема плановете и отчетите за работата на учебното звено и прави предложения до ръководството на учебното звено.
- Обсъжда и приема учебни планове и програми по професии;
- Осъществява мониторинг и контрол на учебния процес.
- Разглежда мнения и препоръки от курсистите за подобряване на учебния процес и прави мотивирани предложения за подобряването му до ръководителя на ЦПО към ФНТС.
Чл.20. Съвместната дейност и взаимоотношенията на ЦПО към ФНТС и центровете към ТО на НТС и ННТС се регламентират с Правила, приети от Комисията /Съвета/ .по координация.
IV. Организация и управление на учебния процес
І.ОРГАНИЗАЦИЯ
Чл.21. /1/Основна цел на ЦПО в организацията и управлението на учебния процес е да осигури на курсистите необходимите знания и умения в рамките на предвидения срок и изискванията на учебната програма.
/2/ЦПО организира и провежда курсове целогодишно в зависимост от потребностите на обучение и заявките на потребители на кадри.
Чл.22. Професионалното обучение се провежда с различна продължителност, интензивност и обем в съответствие с държавните образователни изисквания /ДОИ/ за отделните професии и специалности, в зависимост от целите на квалификацията и съгласно утвърдените учебни планове и програми, както и по заявки.
Чл.23. За получаване на необходимите знания и умения за придобиване на квалификация по професия или част от професия и се провежда теоретическо и практическо обучение.
Чл.24. Обучението по теория се провежда в собствени учебни зали или наети по договор, отговарящи на хигиенните и противопожарни изисквания и оборудвани с необходимите технически средства.
Чл.25. Обучението по практика за отделните професии се провежда в съответствие с изискванията на учебните програми в собствена или наета по договор материална база.
Чл.26. ЦПО формират постоянно действащи преподавателски и лекторски екипи за осъществяване на учебния процес.
Чл.27. Учебната дейност по теория и практика се осъществява от преподаватели, притежаващи необходимите знания и квалификация по съответните професии и специалности в съответствие с ДОИ и нормативните документи на ЦПО.
ІІ. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ и УЧЕБНО ВРЕМЕ
Форми на обучение
Чл.28./1/ Формите на обучение са: дневна; вечерна; индивидуална, самостоятелна; кореспондентска и дистанционна:
- Дневната форма е присъствена /провежда се между 7 и 19 часа в учебните дни;
- Вечерната форма е присъствена, която се провежда в подходящо за курсистите вечерно време;
- Индивидуална форма – обучаващите лица трябва да имат най-малко 6 месеца трудов стаж по професията, завършен клас, необходим за съответната степен на професионална квалификация и се обучават по учебен план, определен от обучаващата институция;
- Самостоятелна форма – неприсъствена, курсистите се подготвят самостоятелно по учебен план, определен от обучаващата институция;
- Кореспондентската форма на обучение е неприсъствена форма, при която се поставят задачите по учебния план и се осъществява контрол върху подготовката на обучаемите;
- Дистанционната форма на обучение е неприсъствена форма, при която обучението се осъществява чрез съвременните информационни и комуникационни технологии.
-
/2/ Формата на обучение се определя за всеки курс и се вписва в учебната му документация.
/3/ За всеки курс се определя курсов ръководител от преподавателския състав, който отговаря за правилното протичане на учебния процес.
/4/ Продължителността на курса се определя в неговата учебна документация.
/5/ Броят на участниците в един курс се отразява в учебната документация .
/6/ Когато квалификационния курс се организира по заявка на възложителя, броят на участниците в курса се определя в зависимост от заявката на възложителя.
/7/ Квалификационните курсове се организират при:
? Индивидуални възлагания
? Групови възлагания
? При възложен курс в резултат на спечелена конкурсна процедура
? При възложен курс в резултат на дейност по ПО в рамките на международни проекти и програми
? При възложено професионално обучение в рамките по проекти на оперативни програми;
Чл. 29. Учебно време
/1/Професионалното обучение се организира в учебни сесии, учебни седмици, учебни дни и учебни часове
/2/ Продължителността на учебната седмица е:
? до 5 учебни дни седмично за дневен курс, до 8 учебни часа за дневна форма;
? до 5 учебни дни седмично до 4 учебни часове на ден при вечерна форма;
? при курсове организирани и провеждани по заявка на възложителя – в съответствие с изискванията на заявителя.
/3/ Продължителността на учебния час е: 40 мин.
ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
Чл.30. Професионалното обучение се провежда по единни учебни планове и програми, подобрени от Националната агенция за професионално образование и обучение, в съответствие с Държавните образователни изисквания/ДОИ/.
/1/ За разпределение на часовете по учебната програма се съставя график, който се утвърждава от ръководителя на Центъра.
Чл.31. Учебният план за професионално обучение по професия и специалност съдържа наименованието на учебните предмети, включени в задължителната подготовка и разпределението им по часове съответно по теория и практика, форма на обучение, продължителност, професионална квалификационна характеристика и обяснителни бележки.
Чл.32. /1/ Учебната програма определя учебното съдържание по часове за всеки учебен предмет от учебния план.
/2/Структурата на програмите за професионално обучение включва професионална подготовка – обща и специфична за всяка професия, чуждоезикова подготовка по професията, избираема подготовка – задължително избираема и свободно избираема
/3/Задължителната професионална подготовка включва теоретично и практическо обучение и се определя съгласно държавните образователни изисквания /ДОИ/ за придобиване на квалификация по професии.
Чл.33. Обучението може да се провежда под формата на: урок, лекция, семинарно занятие, консултация.
IV. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА
Чл.34. Професионалното обучение завършва с:
/1/ Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация – теория на професията и практика на професията по програми А , Б и Е
/2/ Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
/3/ Изпитите за придобиване на квалификация по част от професията , както и за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се провеждат по задания, определени от ЦПО, или след съгласуване с представителите на заявителите.
Чл.35./1/ Резултатите от теоретическите и практическите изпити се отразяват в изпитни протоколи.
/2/ Броят и характерът на изпитите са определени в учебната документация за съответната квалификация
/3/ Цялостната дейност по организацията за завършване и удостоверяване на професионалното обучение в системата на ЦПО към ФНТС е разработена в Инструкция, приложена към Правилника
V. ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЪРШЕН КУРС
Чл. 36. Документи за завършен курс:
/1/ За завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се издава:
- Свидетелство за професионална квалификация
- Свидетелство за правоспособност, за професии упражняването на които изисква правоспособност.
/2/ За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение
/3/ При издаването на горепосочените документи, ЦПО спазва условията и реда в съответствие със ЗПОО и другите нормативни документи
/4/ Завършилите квалификационен курс, но не положили успешно изпити, получават уверение за участие в курс по образец на ЦПО към ФНТС, в което се вписват учебното съдържание и хорариумът на курса.
Чл.37./ За издаване на дубликати на “Свидетелство” и “Удостоверение” за професионално обучение / образец на НАПОО/ и Свидетелство за правоспособност се ползват утвърдените от МОН образци на съответните документи, като се изписва “ДУБЛИКАТ” в съответствие с Наредба №4 за документите за системата на Народната просвета и се удостоверява с подписа на ръководителя на Центъра и печат.
VІ.УЧАСТНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
Преподаватели
Чл.38. /1/ Преподавателят в ЦПО провежда обучение по съответния учебен предмет, проверява и оценява знанията и уменията на курсистите.
/2/ Преподавател в курс за професионално обучение може да бъде лице притежаващо необходимите професионални знания и квалификация по съответната специалност.
/3/ Преподавателят е длъжен да изпълнява договорните си задължения и учебната програма и учебния график.
/4/ Преподавателят отговаря за опазването живота и здравето на курсистите по време на обучението.
/5/ Преподавателят не трябва да нарушава личното достойнство на курсистите и да прилага форми на физическо и психическо насилие.
/6/ Преподавателят има право да дава мнения и да прави предложения по дейността на ЦПО.
/7/ Преподавателите се подбират чрез конкурс по документи, разработка и защита на квалификационната програма и събеседване
Курсисти
Чл.39. Право на обучение в Центъра имат всички лица, навършили 16 годишна възраст без оглед на тяхната раса, народност, пол, етнически и социален произход, вероизповедание и обществено положение.
/1/ Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
? Да имат завършено образование, съответстващо на минималното образователно равнище за професията;
? Да имат придобита степен на професионална квалификация по професия, за която ще се осъществява непрекъснато професионално обучение за актуализиране и осъвременяване на придобитата професионална квалификация;
? Здравословното им състояние да отговаря на изискванията за обучение в желаната професия. То се удостоверява с медицинско свидетелство.
1. Кандидатите подават в ЦПО следните документи:
? Заявление по образец, разработен от ЦПО
? Документи за входящо образователно и квалификационно равнище или копия от тях;
? Други документи, определени в учебната документация;
? Медицинско свидетелство /ако е необходимо/
/2/ Курсист е всяко лице, зачислено в курс за професионална квалификация, организирано от ЦПО и неговите учебни звена.
/3/ Курсистите са длъжни:
- да спазват установения ред в учебните звена на ЦПО, както и режима на разпределение на времето;
- да посещават всички учебни занятия и да проявяват старание и дисциплина по време на учебните часове;
- да опазват материалната база, както и наредбите и указанията за безопасни условия на труд и противопожарна безопасност;
/4/Курсистите имат право:
- да избират формата на обучение;
- да получават от преподавателите консултации и информация по преподавания материал;
- да дават мнения по организацията и провеждането на учебния процес с цел неговото усъвършенствуване.
Чл.40. На курсистите, които нарушават Правилника на ЦПО, пречат за нормалното протичане на учебния процес или допускат други дисциплинарни нарушения органите към ЦПО могат да налагат наказания, в съответствие с изискванията разписани в заявлението (по образeц).
Чл. 41. /1/ Когато учебната документация на курса предвижда полагането на тест за установяване на входящото образователно или квалификационно ниво, Центърът организира и провежда входящ тест.
/2/ Подборът на кандидатите за курсове организирани по заявки от възложителите се извършва от самите тях, като Центърът могат организационно и експертно да ги подпомагат.
V. Финансови средства и имущество
Чл. 42. Източници за финансиране на дейността на ЦПО са:
1. Такси от индивидуални и групови възложители за извършени квалификационни услуги;
2. Имуществени вноски;
3. Средства по договори за професионално обучение от възложители;
4. Средства по български и международни проекти и програми ;
5. Спонсорство и дарения;
6. Други източници.

Чл.43. Всеки Център сам определя финансовата си политика по отношение на приходите и разходите си.

Чл.44. Центърът разработва самостоятелно план-сметките на всеки провеждан курс, в зависимост от специфичните условия и определят таксата за участие на един курсист.

Чл.45. ЦПО сключва договори за реализиране на дейността си чрез лицата представляващи ФНТС.
Чл.46. Към Центъра могат да се образуват фондове в лева и във валута за финансиране на отделни научни-технически прояви и програми.
VI. Информационно осигуряване на ЦПО
Чл.47./1/ Необходими документи /доказателства/ за проведено професионално обучение:
1.Материализа удостоверяване и оценяване на входящото образователно и квалификационно равнище
2. Организация на учебния процес
3.Система за оценяване на обучението
4.Ресурсно осигуряване
5.Вътрешно наблюдение
6.Архив
/2/ За рационално и ефективно организиране на документооборота, в Центъра се води следната задължителна документация със срок на съхранение както следва:
1. Дневник за всеки курс, със срок на съхранение – 5 години;
2. Материална книга за взетите учебни часове, със срок на съхранение до следващата финансова ревизия;
3. Лични картони на курсистите, със срок на съхранение – безсрочен;
4. Регистрационни книги за издадените документи за придобита професионална квалификация и обучение, със срок на съхранение – безсрочен;
5. Протоколи от изпитите, със срок на съхранение – 10 години;
6. Книга за резултатите от изпитите в самостоятелна и индивидуална форма на обучение, със срок на съхранение – безсрочен;
7. Дневник за входящата и изходящата кореспонденция, със срок на съхранение – 5 години;
8. Заповедна книга, със срок на съхранение 5 години;
9. Книга с протоколи от заседанията на Учебно-методичния съвет, със срок на съхранение – 5 години;
10. Книга с протоколите от заседанията на Съвета на упълномощените представители на учебните звена, със срок на съхранение – 5 години.
11. Книга с протоколите от заседанията на Комисията по жалбите, както и цялата документация, свързана с жалбите, сигналите и предложенията, със срок на съхранение – 10 години;
12. Счетоводна документация, със срок на съхранение в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.
13. Книга за санитарно състояние, със срок на съхранение – 5 години;
14. Книга за регистриране на даренията, със срок на съхранение - безсрочен;
15. Летописна книга и други материали свързани с историята и дейността на Центъра, със срок на съхранение – безсрочен.
? Документацията на Центъра се изготвя по образци на МОН.
? Задължителната документация на Центъра се номерира, прошнурова, подпечатва и съхранява, съгласно указаните срокове.
Чл.48. Центърът /учебните центрове/ организират компютърна база данни за обучените лица, преподавателите, квалификационните курсове, издадените документи за придобита професионална квалификация.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.49 ЦПО се преобразува, прекратява и ликвидира по предложение на Комисията по квалификация с решение на УС на ФНТС.
Чл.50. Настоящият Правилник може да се допълва и изменя в съответствие с промените на законите и другите нормативни актове на държавните институции и решенията на УС на ФНТС.

 • gr design banner
 • schet banner
 • orujiq banner

Федерация на научно-техническите съюзи - ЦПО София, ул."Раковски"108 организира дневни, вечерни и съботно-неделни курсове. Занятията се провеждат в учебни кабинети на Дома на техниката, София, ул.”Раковски” 108. 

 

 

Раздел „Професионално образование и обучение“

Курс по графичен дизайн

gr design

Графичният дизайнер е специалист по една от най-търсените и отлично платени професии както в страната, така и по света. Графичният дизайнер трябва да има - художествени умения, образно, комбинативно и алтернативно мислене, визуално въображение и най-вече усет за красивото. Тази професия предполага професионално познаване и умение за използване на най-новите технологии и средства за графичен дизайн.

Курс по Оперативно счетоводство

schet kurs

Целта на курса е да подготви обучаваните за реализацията им в областта на счетоводството и данъците. След успешно завършване на курса участниците ще могат да:

 • изпълняват различни счетоводни дейности в съответствие с нормативните документи
 • изготвят и попълват счетоводни документи и статистически форми
 • анализират и осчетоводяват счетоводни операции
 • прилагат международните счетоводни стандарти
 • придобият умения за ползване на програмни счетоводни продукти
 • да работят в екип

Курс Валутен Касиер

valuten k

 • Отчитане обмяната на банкноти и монети в лева и във валута.
 • Същност на валутата и видове валути(евро, американски  долар,
 • британска лира, швейцарски франк, шведска крона и норвежка  крона);
 • Защитни елементи в банкнотите- холограмна лента, осигурителна нишка,регистър преглед,воден знак и релеф.
 • Дизайн на валутите;
 • Валутни курсове: същност, видове курсове и съкратени означения на валутите;
 • Технически средства за разпознаване на фалшиви банкноти-детектори и тестери.
Раздел „Специализирани курсове“

Курс Майстор по ремонт на оръжие

kurs orujiq

Завършилите успешно курса получават Удостоверение за професионална квалификация и ще могат да извършват ремонт, реставрация, технически прегледи и обезопасяване на оръжия, съгласно изискванията на нормативните документи.

Курс Вещи лица

veshti lica

Курсовете за вещи лица включват обучение по извършеването на различни експертизи за нуждите на досъдебното и съдебното производство. Курсистите получават знания по нормативните изисквания, отнасящи се до дейността на вещите лица и извършването на експертизи.

Раздел „Ключови компетенции“

Курс по Дигитална компетентност

digit comp

 • Работа със специализиран софтуер – основи на цифровите медии
 • Търсене на информация в Интернет и сигурност на информацията
 • Работа с основни текстообработващи програми
 • Работа с електронни таблици
 • Работа с бази данни управление и съхранение на информацията
 • Основи на компютрите – работа с текстообработваща програма, електронни таблици, презентации, интернет и електронна поща - 51 учебни часа
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ТРАДИЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО !

The Federation of the Scientific Engineering Unions in Bulgaria works actively and purposefully to support its members in their professional development and recognition for promoting their professional and social realization and increasing the prestige of the engineering profession in the name of their interests and the interests of society. The Federation has extensive experience and tradition in the organization of professional and specialized training for both employed and unemployed persons.

For the successful implementation of this activity a Center for Professional Training / CPT / was created and a statute-book for its structure and activity was approved in October 2002 with decision № 7 of the Board of the Federation.
With Protocol № 14 (15.10.2003) a License № 200312074 for CPT was issued by The National Agency for Vocational Education and Training (NAVET). The License has repeatedly been supplemented and expanded with new professions and specialties. There are 212 licensed professions and specialties in the following areas: Business Management and Administration, Engineering, Manufacturing and processing, Architecture and construction, Agriculture, Forestry and fishing, Personal services, Social services and Environmental protection.

A set of legal documents which regulate the organization and implementation of vocational training is developed – Instructions for monitoring activities of the CPT, Instructions for completion and certification of vocational training in the system of CPT to The Federation (FSEU), ordinance complaints and more. The activity of CPT is managed by The Board of FSEU. Head of CPT is the Chairman of The Board of FSEU.

CPT has the following bodies:

 • Committee on qualifications and vocational training;
 • Complaints Commission.

CPT has a ISO 9001:2008 certificate.

Main tasks:

 • Independently and / or / through its structures throughout the country to organize vocational training for persons over the age of 16 to promote employment and training of unemployed and employed in accordance with the laws of the Republic of Bulgaria and the European Union, the international standards and the needs of our society.
 • To make proposals to the competent authorities for the development and improvement of the system of vocational training and participate in the development of regulations related to vocational training.
 • To participate with its representatives in government and public bodies and organizations, working groups, committees and others related to vocational training.
 • To liaise with national and foreign organizations and companies to organize joint training and participation in international projects and programs for successful integration into the European Union programs for adult education.
 • To perform a single publishing and advertising activity, and provide textbooks, certificates, advertising and propaganda material, and others.

CPT methodologically and organizationally combines 18 academic centers from the country, which have their own, licenses and works on a contractual basis with other members.
Theoretical learning is held in the Houses of science and engineering in offices equipped with modern technical facilities and practical training is held in real conditions in licensed facilities.

 • The lecturers are eminent professionals with extensive teaching experience applying the most advanced forms and methods of training.
 • After passing the tests on specified modules and the final exam, the students recieve documents issued by the Ministry of Education and Science.


CPT organizes different courses and seminars for:

 • enhancing knowledge and qualification of  the specialists on current economic and scientific-engineering problems associated with the successful European integration and the effective absorption of EU funds;
 • courses in the Human Resources Development Operational Programme and other European programs managed by the Bulgarian National Employment Agency;
 • vocational training of employed and unemployed persons and on requests of companies to train their staff;
 • language courses for adults and children in accordance with the European framework for language learning.
The Federation of the Scientific Engineering Unions in Bulgaria is licensed center authorized of conducting training and testing on the European Computer Driving License Programme, which allows the holder to certify in an indisputable way their computer skills.
Real Time Web Analytics