Thursday, 20 October 2022 11:41

ИТИ 2022

ИТИ 2022

Стана традиция Съюзът на изобретателите в България да участва със свой щанд на изобретателите на есенния Международен технически панаир в Пловдив. И тази година Съюзът, в партньорство и с подкрепата на АИКБ, ФНТС, фондация „Еврика“ организира своето участие и връчи награди на български изобретатели. Щандът на изобретателите привлече вниманието на много посетители, предимно млади хора. Специално жури определи най-добрите участници, а председателят на Съюза на изобретателите в България, д-р инж. Марио Христов връчи награди на отличените.

Със Златен плакет бяха удостоени:

Тодорка Лепкова, Веселин Василев, Искра Андровска

победител в категория “Химия и Металургия” и отлично представяне на изобретение

“Метод за производство на горивна смес”;

Петър Ризов

победител в категория “Машиностроене и Строителство”и отлично представяне на изобретения “ДВГ със сдвоени цилиндри” и “ТФЕЦ-КЕЦ с два енергийни блока”

Чорбов И., Лаков Л., Тончева Кр., Дренчев Л., Гуо Н., Ши Х.

за високо постижение в областта на изобретателството и отлично представяне на изобретение

“Устройство за получаване на непрекъсната плоскост от разпенен композитен материал”

Проф. дтн инж Гаро Мардиросян и доц.д-р Светослав Забунов

за високо постижение в областта на изобретателството и отлично представяне на изобретение

“Радиационна защита чрез дрон”

Д-р Стоян Гишин

за високо постижение в областта на изобретателството и отлично представяне на пакет изобретения “Електротехнологии и интелигентни системи за импулсен ток с РС управления за индустриални електрохимични производства с противо и без противо електродвижещо напрежение”

Проф. дтн инж Гаро Мардиросян и Николай Димитров

за високо постижение в областта на изобретателството и отлично представяне на изобретение “Дезинфектатор за банкноти”

За успешното провеждане на конкурса Съюзът на изобретателите разчиташе и на съдействието на Център за развитие на интелектуална собственост и технологичен трансфер, СНЦ „ТО на НТС с ДНТ Пловдив“, Регионална организация на изобретателите Пловдив, Съюз на специалистите по качество в България, „Пам медика“ ЕООД, Областна организация на НТС Плевен, ТО НТС Монтана, както и на спонсорите „Стара планина Холд“ АД и винарска изба „Вила Мелник.

НО

Real Time Web Analytics