Thursday, 07 April 2022 14:30

20 май-ХVII-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

Българският институт по метрология,

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и

Съюзът на метролозите в България към Федерацията на научно-техническите съюзи

ОРГАНИЗИРАТ

                        ХVII-та НАЦИОНАЛНА НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

МЕТРОЛОГИЯТА

В ЦИФРОВАТА ЕРА

 

20 май 2022 г. гр. София

 

Метрологията, науката за измерванията, заема все по-централна роля в научните открития и иновациите, промишленото производство, международната търговия, подобряването на качеството на живота и опазването на глобалната околна среда.

Мотото на конференцията съответства на тазгодишното мото на Международния ден на метрологията. Един от крайъгълните камъни на цифровата трансформация е отворената и прозрачна обмяна на информация. Където и да е необходима информация, тя трябва да се намира лесно и да се достъпва лесно във формат, който е едновременно съвместим и с възможност за повторно използване. Данните, които изпълняват тези изисквания са това, което сега е известно като “F.A.I.R” (честни) - Findable (откриваеми), Accessible (достъпни), Interoperable (съвместими) и Reusable (повторно използваеми). Когато тези изисквания са изпълнени, данните могат да бъдат признати като надеждни и могат да подкрепят практиките за отворени данни.

За да се максимализира ефикасността, с която се използва информацията в новия цифров свят, от съществено значение е всички източници на информация да е възможно да се четат не само от хората, но и да бъдат във формати, които да могат да се четат и от машини. Когато случаят е такъв, тя също може да се обработва и от машини (т. е. да бъде „машинно обработваема“) и да се използва за основа на нови приложения за изкуствен интелект.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 

  1. Цифровата трансформация – основни предизвикателства в метрологичната практика;
  2. Цифрови метрологични решения за индустрията;
  3. Цифровата трансформация в помощ на качеството;
  4. Измервателният софтуер - основа за бъдещите цифрови услуги в метрологията;
  5. Измервателни средства с вграден изкуствен интелект;
  6. Виртуални инструменти в метрологичната дейност.

 

 

ПОКАНА

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Real Time Web Analytics