Финансови и бизнес анализатори

veshti lica

Курсът има практическа насоченост и е ориентиран към подготовка на финансови и бизнес анализатори и бизнес оценители.

Темите в курса обхващат:
оценка на бизнес риска и финансовият риск на предприятието,
анализ на финансовите отчети;
определяне на справедлива пазарна стойност на фирмата и респективно справедлива цена на акция;
анализ на доходността и ефективността на бизнеса;
разработване и оценка на инвестиционни проекти и др.

Курсът е с продължителност 48 часа.
Преподаватели в курса са високо специализирани лектори и консултанти.

Таксата за участие в курса е 480 лева.
Сметка на ФНТС:
ОББ АД,клон Раковски
BG89UBBS78201070035720
BIC:UBBSBGSF

За записване и допълнителна информация: Тел.02/9893379; 0878 703698; 0878 703625, e-mail: cpofnts@gmail.com
Real Time Web Analytics