Текстообработка

text work

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на първа степен на професионална квалификация по специалността "Текстообработване". След завършване на курса участниците придобиват теоретични и практически знания и умения по следните модули:

 • Въведение в компютърната техника.
 • Операционни системи.
 • Текстообработка.
 • Електронни таблици.
 • Организация и управление на документите.
 • Архивиране на данни.
 • Работа в Интернет. 

1. Продължителност - 300 ч.

2. Изисквания към кандидатите ;

 • Навършени 16 г.
 • Завършено основно образование.

3. Място на провеждане:

 • София, ул."Раковски" 108, компютърна зала със 10 самостоятелни работни места;
 • София, ул."Андрей Ляпчев"№4, зала със 10 самостоятелни работни места;

За обучението се изолзва лицензиран софтуер - получен от Майкрософт по програмата за Академия за информационни технологии на Майкрософт с пълните права да използва лицензиите на Майкрософт.

4. Обяснителни бележки:

 • Професионалното обучение при пълен курс от 300 ч. завършва с полагане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - теория на професията и практика на професията, съгласно ДОИ и Национални изпитни програми.
 • Успешно завършено професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация .
 • При обучение по част от професията завършеното професионално обучение се удостоверява с Удостоверение професионално обучение обр. 3-37 на МОН.
ЗАБЕЛЕЖКА: Предвидена е и възможност за валидиране на знания и умения в съответствие с чл. 38, ал.2, т.2 и ал.3,от ЗПОО за лица, които имат не по-малко от шест месеца трудов стаж по специалността. При групови заявки, обучението може да се проведе във време и място посочено от заявителя.

За повече информация:

тел: +359 2 989 33 79
тел: +359 878 703698
факс: +359 2 987-93-60
e-mail: kvvo@fnts.bg
1000 София, ул. Раковски №108, пк.431, Дом на науката и техниката

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ТРАДИЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО!

Real Time Web Analytics