Ремонт на оръжие

kurs orujiq

Завършилите успешно курса получават Удостоверение за професионална квалификация и ще могат да извършват ремонт, реставрация, технически прегледи и обезопасяване на оръжия, съгласно изискванията на нормативните документи.

Придобилите квалификацията, могат да лицензират собствена работилница или да упражняват професията във вече функционираща работилница, оръжеен магазин или охранителна фирма.

Курсът ще се проведе в град София, Дом на науката и техниката, ул.„Г. С. Раковски" № 108.

Необходими документи:

  1. Копие на лична карта;
  2. Документ за завършено образователно равнище; /минимално изискване - средно образование/
  3. Медицинско свидетелство, че професията не е противопоказна на обучаемото лице;
  4. 1 бр. снимка;
  5. Документ за платена такса.

Цена на курса: 500.00лв. /петстотин лева/

Предварително записване и заплащане на курса в ЦПО към ФНТС на ул. „Г. С. Раковски“ № 108 или чрез банков превод в:

Банка: Обединена Българска Банка АД, клон Раковски

BIC:UBBSBGSF

IBAN: BG89UBBS78201070035720

За записване и допълнителна информация: Тел. 02/9876329, 0878 703618, e-mail: cpofnts@gmail.com
Real Time Web Analytics