Оперативно счетоводство

schet kurs

В курса по „Оперативно счетоводство“ курсистите усвояват теоретически и практически знания в областта на счетоводната отчетност. Обучението се провежда по лицензирана учебна програма, отговаряща на държавните образователни изисквания.

Курсът е подходящ за:

 • Всички, които работят или желаят да работят в сферата на счетоводството
 • Собственици на малки и средни фирми, които искат да получат финансови знания и грамотност, полезни при управление на бизнеса
 • Студенти по счетоводство, които имат желание да научат повече

В резултат на обучението курсистите придобиват професионални знания и умения за:

 • Нормативната уредба, регламентираща счетоводната дейност
 • Счетоводните операции и технологията на осъществяването им
 • Финансово-счетоводния контрол, данъчното облагане, здравното и социално осигуряване
 • Воденето на счетоводна документация, годишното счетоводно приключване; документооборота
 • Автоматизация на счетоводната дейност

Основните учебни предмети, включени в програмата, са:

 • Английски език – въвеждащо ниво, ключови термини по счетоводство
 • Маркетинг, бизнес комуникации и бизнес предприемачество
 • Обща теория на пазарната икономика. Право. Човешки ресурси
 • Финансова и данъчна система. Валутен и митнически режим. Статистика на предприятието
 • Счетоводство – обща теория, счетоводство на предприятието, търговско и бюджетно счетоводство, банково счетоводство. Финансов и икономически анализ
 • Счетоводни стандарти
 • Фондови борси и капиталови пазари
 • Автоматизация на счетоводната дейност. Годишно счетоводно приключване. Документооборот
 • Възможност за запознаване със счетоводен софтуер „Бизнес Навигатор“

Продължителност: 960 учебни часа

Изисквания към кандидатите: Навършени 18 г., Завършено средно образование.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ОТ ВСЯКА ТОЧКА НА СТРАНАТА И ЧУЖБИНА!

Нямате нужда от специално оборудване - имате нужда само от компютър и интернет връзка!
Виртуална класна стая.
Онлайн часовете с преподавателя се провеждат в среда, даваща възможност за гласова и видео комуникация между преподавателя и обучаемите, както и между самите обучаеми.
bbb-overview-bg

Форма на обучение:Дистанционно и смесено обучение (присъствени лекционни и практически занимания в компютърна зала и дистанционно обучение, чрез използване на модерна платформа за електронно обучение, комуникация и атестиране).

Предлагаме избор между 2 паралелни групи - дистанционна и смесена (присъствено и дистанционно). Графикът на модулите при двете групи се застъпва почти изцяло като периоди. Разликата е в начина на провеждане, а именно:

Място на провеждане:

 • София, ул."Раковски" 108;
 • Дистанционни занятия – онлайн в платформата за е-обучение;

Начин на провеждане (група - смесено обучение): Присъствените занятия се провеждат през седмицата след работно време. За времето на дистанционните занятия ще имате 24/7, достъп до системата за електронно обучение, в която за всеки от модулите са поместени:

 • Авторски видео уроци на български език;
 • Учебни материали за всички модули;
 • Допълнителни учебни материали;
 • Практически задачи за самоподготовка;
 • Връзка към множество Интернет ресурси;
 • Форум за всеки модул, обслужван активно от преподавателя и администрацията;
 • Система за обмяна на съобщения с преподавателя, останалите обучаеми и администрацията;
 • Календар със занятията за всеки модул;
 • Онлайн изпитен тест с непосредствено оценяване за всеки от модулите;
 • Запознаване с ПП „Бизнес Навигатор“, предоставяне на диск с демо версия на продукта.

Начин на провеждане (група - дистанционно обучение): Освен непрекъснат достъп до системата за електронно обучение с изброените по-горе ресурси, присъствените занятия са заменени с множество онлайн консултации с преподавателя (почти през ден), които се провеждат през т. нар. Виртуална класна стая, софтуер, който позволява видео и аудио връзка с преподавателя, както и споделяне на екрана на преподавателя (вие виждате как работи той), чрез което нагледно получавате информация как се работи с определена функционалност от разгледаните софтуерни продукти. Дистанционното обучение е изключително подходящо за обучаеми в различни градове на страната и заети лица, които нямат възможност да посещават присъствените занятия.

Която и група да изберете може да се възползвате и от организираните занятия на другата група. т.е. ако сте дистанционно, може да посещавате присъствените занятия, а ако сте смесено обучение, може да участвате във всички онлайн консултации.

Курсовете се водят от преподаватели във ВУЗ-ове и квалифицирани специалисти, работещи в сферата на счетоводството. Програмата на курсовете е теоретична и практическа.

Завършване и удостоверяване на придобитите компетенции:

Обучаемите разработват самостоятелна практическа задача и изпитен тест за всеки от модулите предвиден в учебния план.

Пълният курс на обучение по Оперативно счетоводство завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома - Свидетелство за професионална квалификация обр. 3-54, на Министерство на образованието и науката, валидно за работа в страната и Европейския съюз.

За повече информация:

тел: +359 2 989 33 79
тел: +359 878 703698
факс: +359 2 987-93-60
e-mail: kvvo@fnts.bg
1000 София, ул. Раковски №108, пк.431, Дом на науката и техниката

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ТРАДИЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО!

·     

Real Time Web Analytics