Oбщуване на чужди езици

langs

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Целта на обучението е курсистите да придобият четивни, говорни и писмени умения. Да получат граматически познания по раздели фонетика и морфология на английската граматика и изграждане на лексикални умения чрез усвояване на 2 000 до 2 500 нови думи за всяко ниво. В курса на обучение курсистите придобиват знания и умения да четат и превеждат свободно текстове от английски на български език и обратно, да съставят диалози, да попълват различни формуляри, да правят интервюта по определени теми, да пишат официални и неофициални писма и др.

1. Системата на обучение – New Headway е разработена от специалисти на Oxford centre и е предназначена за обучение на чужденци;

32387 pic m2. Степен и продължителност на обучение;

 • начално ниво /beginner/ - 60 учебни часа
 • І-во ниво /elementary/ - 200 учебни часа
 • ІІ-ро ниво /pre- intermediate/ - 200 учебни часа
 • ІІІ-то ниво /intermediate/ - 200 учебни часа
 • ІV-то ниво /upper- intermediate/ - 200 учебни часа
 • V-то ниво /advance/ - 200 учебни часа

2. Степен и продължителност на обучение;

 • начално ниво /beginner/ - 60 учебни часа
 • І-во ниво /elementary/ - 200 учебни часа
 • ІІ-ро ниво /pre- intermediate/ - 200 учебни часа
 • ІІІ-то ниво /intermediate/ - 200 учебни часа
 • ІV-то ниво /upper- intermediate/ - 200 учебни часа
 • V-то ниво /advance/ - 200 учебни часа

3. Методи на обучение – устна комуникация, диалог, работа с текст /четене, слушане с разбиране/, граматични, лексикални упражнения, самостоятелна писмена и устна работа в ситуационен план; нагледност чрез аудио- и видеоматериали; беседа, диалози и др.

4. Проверка на знанията

 • писмена - диктовки,преразкази, преводи от английски на български език и обратно, есета и граматични тестове /в зависимост от нивото/
 • устна – преразкази, съставяне на диалози и свободно изразяване на мнения по поставени теми

5. Изисквания към кандидатите за обучение

 • навършени 16 години

6. Място на провеждане:

 • София, ул.”Раковски” 108, компютърна зала със 10 самостоятелни работни места;

7. Обяснителни бележки:

 • Обучението се води от висококвалифицирани преподаватели,
 • Всеки курсист получава учебник и учебна тетрадка “New Headway” /по съответното ниво/, работна тетрадка,
 • Занятията се провеждат в удобно за курсистите време

Успешно завършилите получават:

 • Удостоверение - след начално и І-во ниво
 • Свидетелство – след ІІ-ро и по-високите нива
ЗАБЕЛЕЖКА: При групови заявки, обучението може да се проведе във време и място посочено от заявителя, и да включва модул със специализирана терминология.

За повече информация:

тел: +359 2 989 33 79
тел: +359 878 703698
факс: +359 2 987-93-60
e-mail: kvvo@fnts.bg
1000 София, ул. Раковски №108, пк.431, Дом на науката и техниката

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ТРАДИЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО!

Real Time Web Analytics