Вещи лица

veshti lica

Курсовете за вещи лица включват обучение по извършването на различни експертизи за нуждите на досъдебното и съдебното производство. Обучаемите получават знания по нормативните изисквания отнасящи се до дейността на вещите лица и извършването на експертизите (проучване и анализ на информационните източници, обобщаване на събраната информация, съставяне на заключения по въпросите от постановлението за назначаване, оформяне и защита на експертизите).

Завършилите курса получават сертификат за проведено обучение, който ще послужи пред органите на съдебната власт за включване в списъци на вещите лица за определени райони на страната и по определени класови и видове експертизи.

За записване и допълнителна информация: Тел. 02/9876329, 0878 703618, e-mail: cpofnts@gmail.com
Real Time Web Analytics