Европейски сертификат за компютърни умения ECDL

it ecdl

logo ECDL FoundationФедерацията на Научно - Техническите Съюзи /ФНТС/ е лицензиран център, които има право да провежда обучение и тестиране по програмата на European Computer Driving License (Европейски сертификат за компютърни умения).

Това е сертификационна програма, предлагаща унифициран стандарт за умения, признат в 150 страни в Европа и света. Притежаването на диплома ECDL Ви дава възможност за успешно реализиране на пазара на труда не само в България, но и във всичките 150 страни.

Ако желаете да тествате вашите компютърни умения или да придобиете такива, е необходимо да посетите ECDL центъра към ФНТС - гр.София.

Ние Ви предлагаме две възможности:    

  1. Тестиране на Вашите компютърни умения

За целта е необходимо да закупите Skills Card (карта за умения), върху която ще се отбелязва Вашият напредък от успешно положени изпити и да изберете модулите, по които желаете да се тестирате. Тестирането по всеки един от модулите продължава 45 минути и за успешно взет се счита този, чийто верни отговори са над 75%.

ECDL BG Sertificates Core smallМодулите са:

  • Основни IT понятия
  • Работа с компютър и работа с файлове
  • Текстообработка
  • Електронни таблици
  • База данни
  • Презентации
  • Интернет и комуникации

При натрупване на три успешни изпита по произволно избрани модули се издава диплома ECDL Start. Покриването на всички седем модула се удостоверява с диплома ECDL Core.

     Б. Обучение и тестиране на придобитите умения:

Обучението по всеки един от модулите е независимо от останалите и е с продължителност 30 уч. часа. Обучението се последва от тестиране по съответния модул.

Място на провеждане:

  • София, ул."Раковски" 108, компютърна зала със 10 самостоятелни работни места;
  • София, ул."Андрей Ляпчев" №4, зала със 10 самостоятелни работни места;

За обучението се изолзва лицензиран софтуер - получен от Майкрософт по програмата за Академия за информационни технологии на Майкрософт с пълните права да използва лицензиите на Майкрософт.

За повече информация: тел: +359 2 989 33 79
тел: +359 878 703698
факс: +359 2 987-93-60
e-mail: kvvo@fnts.bg
1000 София, ул. Раковски №108, пк.431, Дом на науката и техниката

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ТРАДИЦИЯТА И КАЧЕСТВОТО!

Real Time Web Analytics