Курс за Валутни касиери

valuten k

Учебна програма

 • Отчитане обмяната на банкноти и монети в лева и във валута.
 • Същност на валутата и видове валути(евро, американски  долар,
 • британска лира, швейцарски франк, шведска крона и норвежка  крона);
 • Защитни елементи в банкнотите- холограмна лента, осигурителна нишка,регистър преглед,воден знак и релеф.
 • Дизайн на валутите;
 • Валутни курсове: същност, видове курсове и съкратени означения на валутите;
 • Технически средства за разпознаване на фалшиви банкноти-детектори и тестери;
 • Основни дейности, свързани с отчитането и обмяната на парични средства в лева и валута;
 • Съставяне на първични счетоводни документи: приходен касов ордер в лева и във валута, вносна бележка, преводно нареждане и нареждане разписка.
 • Касови валутни операции-изкупуване, продажба и арбитраж на чуждестранна валута;
 • Осчетоводяване на валутни операции;
 • Нормативна уредба за касова дейност.

 

Real Time Web Analytics