image002Основното предназначение на проекта YENTELS (www.yentels.com) е да предложи на младите хора в Европа образователни програми, които стимулират иновационни идеи и ги подготвят за стартиране на техни собствени фирми. В проекта е разработен обширен комплекс от учебни материали, основан на симулация/компютърна игра, която подпомага достигането на предприемачески умения, необходими за подготовка и започване на собствен бизнес.

 

image004

Проектът WENTELS (www.wentels.com) е насочен към жените, които искат да се върнат към пазара на труда след период на принудително отсъствие (например поради майчинство), жени имигранти, жени, които в момента са предприемачи, но търсят нови възможности за бизнес, както и към млади жени, които не са или почти не са работили.

Жените, и особено младите жени, имигрантките и жените, които се завръщат към работа, са сред най-засегнатите от сегашната европейска икономическа криза. Това е особено характерно за страните, които имат високо ниво на безработица и съкращения на държавните разходи за социални услуги, като например за грижи за децата и за болни или възрастни.

image005

 

Проектът YEU (www.y-e-u.eu) се стреми да предостави на младите хора, живеещи в районите на Европа с най-високо ниво на младежка безработица, по-ефективно онлайн обучение по предприемачество, така че те да бъдат в състояние да започнат свой собствен бизнес като алтернатива на безработицата.     

fp7-small enФНТС е Национална контактна точка по 7 Рамкова Програма – FP7

Седмата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013)Седмата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013) е насочена към изграждане на интегрирано Европейско изследователско пространство (ЕИП) за постигане на дълготраен и устойчив икономически растеж.
В България национален координатор на Рамковата програма е Министерството на образованието и науката. Седмата рамкова програма ще се реализира чрез четири големи програми: Сътрудничество, Идеи, Хора и Капацитети.

Повече информация

Real Time Web Analytics