Лицензия № 200312074

Издадена на Център за професионално обучение към Федерация на научно-техническите съюзи в България, гр. София, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 14/ 15.10.2003 г.)

Седалище и адрес на управление
Гр. (с) София, пк 1000
Област София град
Адрес ул. "Раковски" № 108

Предлагани професии, специалности:

1. 341020 "Продавач - консултант", 3410201, "Продавач -консултант" - ІІ - ра степен
2. 343010 "Финансист", 3430101 "Банково дело" - ІІІ -та степен
3. 344010 "Счетоводител", 3440101 "Счетоводна отчетност" - ІІІ - та степен
4. 345010 "Икономист - мениджър", 3450104 "Икономика и мениджмънт" - ІІІ- та степен
5. 345050 "Сътрудник в малък и среден бизнес", 3450501 "Малък и среден бизнес" - ІІ ра степен
6. 345090 "Деловодител - архивист", 3450901 "Деловодител - архивист" - І -ва степен
7. 345100 "Оператор на компютър", 3451001 "Текстообработване" - І - ва степен
8. 346020 "Офис секретар", 3460201 "Административно обслужване" - ІІ - ра степен
9. 213070 Графичен дизайнер, 213701 Графичен дизайн, ІІІ - та степен
10. 521040 "Машинен монтьор", 5210404 "Машини и съоръжения в хранително - вкусовата промишленост" - ІІ - ра степен, 5210407 "Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост" - ІІ - ра степен
11. 521090 "Заварчик", 5210901 "Заваряване" - І -ва степен
12. 521110 "Шлосер", 5211101 "Шлосерство" - І - ва степен
13. 522020 "Електромонтьор", 5220211 "Електродомакинска техника" - ІІ - ра степен
14. 522040"Монтьор на енергийни съоръжения", 5220403 "Хладилна и климатична техника" - ІІ - ра степен
15. 522060"Огняр", 5220601 "Огнярство" - І- ва степен
16. 523020 "Монтьор по комуникационни системи", 5230201 "Радио и телевизионна техника " - ІІ ра степен
17. 523060 "Монтьор на компютърни системи", 5230602 "Компютърни мрежи" - ІІ ра степен
18. 541020 " Оператор в хранително-вкусовата промишленост",
" 5410201 "Зърносъхранение, зърнопреработка и поизводство на фуражи" - ІІ ра степен
" 5410202 "Производство и преработка на мляко и млечни продукти" - ІІ - ра степен
" 5410203 "Производство и преработка на месо, месни продукти и рибата" - ІІ - ра степен
" 5410205 "Производство на алкохолни и безалкохолни напитки" ІІ - ра степен, 5410206 "Производство на захар и захарни изделия" - ІІ - ра степен
19. 541030 "Хлебар - сладкар", 5410301 "Производство на хляб и хлебни изделия" - ІІ ра степен, 5410302"Производство на сладкарски изделия" - ІІ - ра степен
20. 541050 "Работник в хранително-вкусовата промишленост", 5410501 "Хранително - вкусова промишленост" - І - ва степен
21. 542050 "Оператор в производството на облекло", 5420501 "Производство на облекло от текстил" - ІІ - ра степен
22. 542040 "Моделиер - технолог на облеклото", 5420401 "конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил" - ІІІ - та степен
23. 542090 "Работник в производството на облекло", 5420901 "Производство на облекло" - І -ва степен
24. 542120 "Обущар", 5421201 "Обущарство" - І- ва степен
25. 543020 "Оператор в дървообработването", 5430201 "Производство на мебели" - ІІ - ра степен, 5430209 "Производство на дървени и детски играчки" - ІІ- ра степен
26. 543030 "Дърводелец", 5430301 "Дърводелство" - І- ва степен
27. 543040 "Мебелист", 5430401 "Мебелно производство" - І - ва степен
28. 582030 "Строител",
" 5820301 "Помощник в строителството" - І - ва степен
" 5820302 "Кофражи" - ІІ - ра степен
" 5820303 "Армировка и бетон" - ІІ - ра степен
" 5820304 "Зидария" - ІІ - ра степен
" 5820305 "Мазилки и шпакловки" - ІІ ра степен
" 5820306 "Вътрешни облицовки и настилки" - ІІ ра степен
" 5820307 "Външни облицовки и настилки" - ІІ ра степен
" 5820308 "Мозайки" - ІІ - ра степен
" 5820309 "Бояджийски работи" - ІІ - ра степен
" 5820310 "Строително дърводелство" - ІІ - ра степен
" 5820311 "Строително тенекеджийство" - ІІ - ра степен
29. 582050 "Монтажни на В и К мрежи", 5820501 "Вътрешни В и К мрежи" - ІІ - ра степен, 5820502 "Външни В и К мрежи" - ІІ - ра степен
30. 582060 "Пътен строител", 5820601 "Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях
31. 621060 "Фермер", 6210602 "Пчелар" - ІІ - ра степен
32. 622020 "Озеленител", 6220201 "Цветарство" - І ва степен, 6220202 "Парково строителство и озеленяване" - І - ва степен
33. 623040 "Лесовъд", 6230401 "Лесовъдство" - ІІ - ра степен
34. 623070 "Събирач на горски плодове и билки", 6230701 "Билкарство" - І - ва степен
35. 811010 "ХОТЕЛИЕР", 8110101 "Организация и управление на хотел" - ІІІ - та степен
36. 811020 "Администратор в хотел", 8110201 "Организация на обслужването в хотел" - ІІІ - та степен
37. 811030 "Камериер", 8110301 "Хотелиерство" - І - ва степен
38. 811070 "Готвач", 8110701 "Производство на кулинарни изделия и напитки" - ІІ - ра степен
39. 811080 "Сервитьор - барман", 8110801 "Обслужване на заведения за обществено хранене" - ІІ ра степен
40. 812010 "Туристически агент", 8120101"Туристически пътувания" - ІІІ - та степен
41. 815010 "Фризьор", 8150101 "Дамско фризьорство" - ІІ- ра степен, 8150102 "Мъжко фризьорство" - ІІ - ра степен
42. 815020 " Козметик", 8150201 "Козметика" - ІІ ра степен
43. 851010 Еколог, 8510101 Екология и опазване на околната среда, ІІІ - та степен

Изменена и допълнена с решение на УС на НАПОО (протокол № 14/ 03.11.2004 г.) с професии и специалности, както следва:
1. Професия “Маркетолог”, код 342010,
1.1. специалност "Маркетинг", код 3420101, трета степен на професионална квалификация.
2. Професия “Финансист”, код 343010,
2.1. специалност “Застрахователно и осигурително дело”, код 3430102, трета степен на професионална квалификация.
3. Професия “Данъчен и митнически посредник”, код 344020,
3.1. специалност "Митническа и данъчна администрация", код 3440201, трета степен на професионална квалификация.
4. Професия “Икономист-мениджър” код 345010,
4.1. специалност "Земеделско стопанство", код3450103, трета степен на професионална квалификация.
5. Професия “Офис-мениджър”, код 346010,
5.1. специалност "Бизнес администрация", код 3460101, трета степен на професионална квалификация.
6. Професия “Електромонтьор”, код 522020,
6.1. специалност “Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника техника”, код 5220209, втора степен на професионална квалификация;
6.2. специалност “Електрически инсталации”, код 52202010, втора степен на професионална квалификация.
7. Професия “Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040,
7.1. специалност “Газова техника”, код 5220406, втора степен на професионална квалификация.
8. Професия “Химик-оператор, код 524060,
8.1. специалност “Технология на полимерите”, код 5240606, втора степен на професионална квалификация;
8.2. специалност “Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти”, код 5240610, втора степен на професионална квалификация.
9. Професия “Монтьор на транспортна техника”, код 525020,
9.1. специалност “Автотранспортна техника”, код 5250201, втора степен на професионална квалификация;
9.2. специалност “Пътностроителна техника”, код 5250202, втора степен на професионална квалификация.
10. Професия “Монтьор на подемно-транспортна техника”, код 525060,
10.1. специалност “Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”, код 5250601, втора степен на професионална квалификация;
10.2. специалност “Подемно - транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602, втора степен на професионална квалификация.
11. Професия “Автобояджия”, код 525120,
11.1. специалност “Автобояджия”, код 5251201, първа степен на професионална квалификация.
12. Професия “Гумаджия”, код 525150,
12.2. специалност “Гумаджия”, код 5251501, първа степен на професионална квалификация.
13. Професия “Автотенекеджия”, код 525170,
13.1. специалност “Автотенекеджия”, код 5251701, първа степен на професионална квалификация.
14. Професия “Шивач”, код 542110,
14.1. специалност “Шивачество”, код 5421101, първа степен на професионална квалификация.
15. Професия “Килимар”, код 542130,
15.1. специалност “Ръчно изработване на килими” код 5421301, първа степен на професионална квалификация;
15.2. специалност “Ръчно изработване на гоблени, губери, козяци”, код 5421302, първа степен на професионална квалификация.
16. Професия “Плетач”, код 542140,
16.1. специалност “Ръчно художествено плетиво”, код 5421401, първа степен на професионална квалификация;
16.2. специалност “Плетач на настолна плетачна машина”, код 5421402, първа степен на професионална квалификация.
17. Професия “Оператор в дървообработването”, код 543020,
17.1. специалност “Производство на врати и прозорци”, код 5430202, втора степен на професионална квалификация.
18. Професия “Строител”, код 582030,
18.1. специалност “Покриви”, код 5820312, втора степен на професионална квалификация.
19. Професия “Техник-растениевъд”, код 621010,
19.1. специалност “Полевъдство”, код 6210101, трета степен на професионална квалификация;
19.2. специалност “Зеленчукопроизводство”, 6210102, трета степен на професионална квалификация;
19.3. специалност “Трайни насаждения”; код 6210103, трета степен на професионална квалификация;
19.4. специалност “Тютюнопроизводство”, код 6210105, трета степен на професионална квалификация;
19.5. специалност “Гъбопроизводство”, код 6210106, трета степен на професионална квалификация;
19.6. специалност “Растителна защита и агрохимия”, код 6210107, трета степен на професионална квалификация.
20. Професия “Техник в лозаровинарството”, код 621020,
20.1. специалност “Лозаровинарство”, код 6210201, трета степен на професионална квалификация.
21. Професия “Техник-животновъд”, код 621040,
21.1. специалност “Говедовъдство”, код 6210401, трета степен на професионална квалификация;
21.2. специалност “Овцевъдство”, код 6210402, трета степен на професионална квалификация;
21.3. специалност “Свиневъдство”, код 6210403, трета степен на професионална квалификация;
21.4. специалност “Птицевъдство”, код 6210404, трета степен на професионална квалификация;
21.5. специалност “Зайцевъдство”, код 6210405, трета степен на професионална квалификация;
21.6. специалност “Пчеларство и бубарство”, код 6210406, трета степен на професионална квалификация.
22. Професия “Фермер”, код 621060,
22.1. специалност “Земеделец”, код 6210601, втора степен на професионална квалификация.
23. Професия “Монтьор на селскостопанска техника”, код 621080,
23.1. специалност “Механизация на селското стопанство”, код 6210801, втора степен на професионална квалификация.
24. Професия “Техник – озеленител”, код 622010,
24.1. специалност “Цветарство”, код 6220101, трета степен на професионална квалификация;
24.2. специалност “Парково строителство и озеленяване”, код 6220102, трета степен на професионална квалификация.
25. Професия “Механизатор на горска техника”, код 623030,
25.1. специалност “Механизация на горското стопанство”, код 6230301, втора степен на професионална квалификация.
26. Професия “Дивечовъд”, код 623050,
26.1. специалност “Горско и ловно стопанство”, код 6230501, втора степен на професионална квалификация.
27. Професия “Работник в горското стопанство”, код 623060;
27.1. специалност “Лесокултурни дейности”, код 6230601, първа степен на професионална квалификация;
27.2. специалност “Дърводобив”, код 6230602, първа степен на професионална квалификация;
27.2. специалност “Билкарство”, код 6230604, първа степен на професионална квалификация.
28. Професия “Рибовъд”, код 624010;
28.1. специалност “Рибовъдство”, код 6240101, трета степен на професионална квалификация.
29. Професия “Социален работник”, код 762020,
29.1. специалност “Социални услуги на деца и семейства в риск”, код 7620201, трета степен на професионална квалификация;
29.2. специалност “Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, код 7620202”, трета степен на професионална квалификация.
30. Професия “Помощник-възпитател”, код 814010,
30.1. специалност “Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 8140101, трета степен на професионална квалификация.
31. Професия “Охранител”, код 861010,
31.1. специалност “Охрана на обществения ред и личността”, код 8610101, трета степен на професионална квалификация.

Изменена и допълнена с решение на УС на НАПОО (протокол № 09/ 23.11.2005 г.) с професии и специалности, както следва:
1. Професия “Маркетолог”, код 342010,
1.1. специалност ”Търговско посредничество”, код 3420102, втора степен на професионална квалификация.
2. Професия “Финансист”, 343010,
2.1. специалност “Финансово посредничество”, код 3430103, втора степен на професионална квалификация.
3. Професия “Счетоводител”, 344010,
3.1. специалност “Счетоводство”, код 3440102, втора степен на професионална квалификация.
4. Професия “Данъчен и митнически посредник”, 344020,
4.1. специалност “Митническо и данъчно обслужване”, код 3440202, втора степен на професионална квалификация.
5. Професия “Икономист – мениджър”, код 345010,
5.1. специалност “Търговия”, код 3450102, трета степен на професионална квалификация,
5.2. специалност “Предприемачество и мениджмънт”, код 3450105, трета степен на професионална квалификация.
6. Професия “Касиер”, 345060,
6.1. специалност “Касиер”, код 3450601, първа степен на професионална квалификация.
7. Професия “Леяр”, код 521120,
7.1. специалност “Леярство” 5211201, първа степен на професионална квалификация.
8. Професия “Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040,
8.1. специалност “Хладилна техника”, код 5220405, втора степен на професионална квалификация.
9. Професия “Химик - технолог”, код 524010,
9.1. специалност “Апретура, багрене, печатане и химическо чистене”, код 5240112, трета степен на професионална квалификация.
10. Професия “Химик-оператор”, код 524060,
10.1. специалност “Апретура, багрене, печатане и химическо чистене” , код 5240612, втора степен на професионална квалификация.
11. Професия “Работник в стъкларското производство”, код 524070,
11.1. специалност “Стъкларско производство”, код 5240701, първа степен на професионална квалификация.
12. Професия “Оператор в силикатните производства”, 524120,
12.1. специалност “Технология на стъкларското производство”, код 5241201, втора степен на професионална квалификация.
13. Професия “Техник – технолог в хранително-вкусовата промишленост”, 541010,
13.1. специалност “Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи”, код 5410101, трета степен на професионална квалификация,
13.2. специалност “Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”, код 5410102, трета степен на професионална квалификация,
13.3. специалност “Производство и преработка на мляко и млечни продукти”, код 5410103, трета степен на професионална квалификация,
13.4. специалност “Производство на месо, месни продукти и риба”, код 5410104, трета степен на професионална квалификация,
13.5. специалност “Производство на консерви”, код 5410105, трета степен на професионална квалификация,
13.6. специалност “Производство на алкохолни и безалкохолни напитки”, код 5410106, трета степен на професионална квалификация,
13.7. специалност “Производство на захар и захарни изделия”, код 5410107, трета степен на професионална квалификация.
14. Професия “Оператор в текстилното производство”, код 542030,
14.1. специалност “Предачно производство”, код 5420301, втора степен на професионална квалификация,
14.2. специалност “Тъкачно производство”, код 5420302, втора степен на професионална квалификация.
15. Професия “Оператор в дървообработването”, код 543020,
15.1. специалност “Производство на тапицирани изделия”, код 5430203, втора степен на професионална квалификация,
15.2. специалност “Дърворезно, амбалажно и паркетно производство” , код 5430206, втора степен на професионална квалификация.
16. Професия “Тапицер”, код 543060,
16.1. специалност “Тапицерство”, код 5430601, първа степен на професионална квалификация.
17. Професия “Растениевъд”, код 621030,
17.1. специалност “Растениевъдство”, код 6210301, втора степен на професионална квалификация.
18. Професия “Животновъд”, код 621050,
18.1. специалност “Животновъдство”, код 6210501, първа степен на професионална квалификация.
19. Професия “Лозаровинар”, 621090,
19.1. специалност “Лозаровинарство”, код 6210901, втора степен на професионална квалификация.
20. Професия “Посредник на трудовата борса”, код 762010,
20.1. специалност “Посредник на трудовата борса”, код 7620101, трета степен на професионална квалификация.
21. Професия ”Хотелиер - пиколо”, код 811040,
21.1. специалност “Хотелиерство”, код 8110401, първа степен на професионална квалификация.
22. Професия “Ресторантьор”, код 811060,
22.1. специалност “Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения”, код 8110602, трета степен на професионална квалификация,
22.2. специалност “Кетеринг”, код 8110603, трета степен на професионална квалификация.
23. Професия “Работник в заведенията за хранене и развлечения”, код 811090,
23.1. специалност “Работник в производството на кулинарни изделия и заведения за хранене и развлечения”, код 8110901, първа степен на професионална квалификация,
23.2. специалност “Работник в обслужване на заведенията за хранене и развлечения”, код 8110902, първа степен на професионална квалификация.
24. Професия “Организатор на туристическа, агентска дейност”, код 812010,
24.1. специалност “Селски туризъм”, код 8120102, трета степен на професионална квалификация.
25. Професия “Екскурзовод” , код 812030,
25.1. специалност ”Екскурзоводство”, код 8120301, трета степен на професионална квалификация.
26. Професия “Аниматор”, код 812040,
26.1. специалност “Туристическа анимация”, код 8120401, трета степен на професионална квалификация.

Изменена и допълнена с решение на УС на НАПОО (протокол № 01/ 17.01.2007 г.) с професии и специалности, както следва:
1. Професия “Художник”, код 211010,
1.1. Специалност “Художествена дърворезба”, код 2110106, трета степен на професионална квалификация.
2. Професия “Компютърен график “, код 213060,
2.1. Специалност “Компютърна графика”, код 2130601, трета степен на професионална квалификация.
3. Професия “Дизайнер”, код 214010,
3.1. Специалност “Моден дизайн”, код 2140108, трета степен на професионална квалификация.
4. Професия “Дърворезбар”, код 215040,
4.1. Специалност “Дърворезбарство”, код 2150401, втора степен на професионална квалификация.
5. Професия “Керамик”, код 215050,
5.1. Специалност “Керамика”, код 2150501, втора степен на професионална квалификация.
6. Професия “Фирмен мениджър”, код 345020,
6.1. Специалност “Мениджмънт в туризма”, код 3450205, трета степен на професионална квалификация.
7. Професия “Организатор производство”, код 345030,
7.1. Специалност “Организация в производството на храни и напитки”, код 3450304, трета степен на професионална квалификация.
7.2. Специалност “Организация в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия”, код 3450307, трета степен на професионална квалификация.
8. Професия “Сътрудник в бизнес услуги”, код 345040,
8.1. Специалност “Бизнес услуги”, код 3450401, втора степен на професионална квалификация.
9. Професия “Снабдител”, код 345080,
9.1. Специалност “Снабдител”, код 43500801, първа степен на професионална квалификация.
10. Професия “Икономист”, код 345110,
10.1. Специалност “Търговия”, код 3451102, втора степен на професионална квалификация,
10.2. Специалност “Предприемачество и мениджмънт”, код 3451105, втора степен на професионална квалификация.
11. Професия “Икономист-информатик”, код 482010,
11.1. Специалност “Икономическа информатика”, код 4820101, трета степен на професионална квалификация.
12. Професия “Машинен монтьор”, код 521040,
12.1. Специалност “Машини и съоръжения в дървообработващата промишленост”, код 5210408, втора степен на професионална квалификация,
12.2. Специалност “Машини и съоръжения в текстилната промишленост”, код 5210410, втора степен на професионална квалификация.
13. Професия “Стругар”, код 5211100,
13.1. Специалност “Стругарство”, код 5211001, първа степен на професионална квалификация.
14. Професия “Електромонтьор”, код 522020,
14.1. Специалност “Електрически машини и апарати”, код 5220201, втора степен на професионална квалификация,
14.2. Специалност “Електрически централи и подстанции”, код 5220202, втора степен на професионална квалификация,
14.3. Специалност “Електрически мрежи”, код 5220203, втора степен на професионална квалификация,
14.4. Специалност “Електрообзавеждане на производството”, код 5220201, втора степен на професионална квалификация.
15. Професия “Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522030,
15.1. Специалност “Хладилна техника”, код 5220305, трета степен на професионална квалификация,
15.2. Специалност “Газова техника”, код 5220306, трета степен на професионална квалификация,
15.3. Специалност “Климатична и вентилационна техника”, код 5220307, трета степен на професионална квалификация.
16. Професия “Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, код 522040,
16.1. Специалност “Топлоенергетика”, код 5220401, втора степен на професионална квалификация.
17. Професия “Техник на компютърни системи”, код 523050,
17.1. Специалност “Компютърна техника и технологии”, код 5230501, трета степен на професионална квалификация,
17.2. Специалност “Компютърни мрежи”, код 5230502, трета степен на професионална квалификация.
18. Професия “Монтьор на компютърни системи”, код 523060,
18.1. Специалност “Компютърна техника и технологии”, код 5230601, втора степен на професионална квалификация.
19. Професия “Програмист”, код 523090,
19.1. Специалност “Програмно осигуряване”, код 5230901, втора степен на професионална квалификация,
19.2. Специалност “Системно осигуряване”, код 5230902, трета степен на професионална квалификация.
20. Професия “Оператор в хранително-вкусовата промишленост”, код 541020,
20.1. Специалност “Производство на консерви”, код 5410204, втора степен на професионална квалификация.
21. Професия “Дограмаджия”, код 543050,
21.1. Специалност “Дърводелство”, код 5430501, първа степен на професионална квалификация.
22. Професия “Строител-монтажник”, код 582040,
22.1. Специалност “Стоманобетонни конструкции”, код 5820401, втора степен на професионална квалификация,
22.2. Специалност “Метални конструкции”, код 5820402, втора степен на професионална квалификация,
22.3. Специалност “Сухо строителство”, код 5820403, втора степен на професионална квалификация,
22.4. Специалност “Дограма и стъклопостяване”, код 5820404, втора степен на професионална квалификация.
23. Професия “Планински водач”, код 812020,
23.1. Специалност “Туризъм”, код 8120201, трета степен на професионална квалификация.

Изменена и допълнена с решение на УС на НАПОО (протокол № 11/ 15.10.2008 г.) с професии и специалности, както следва:
1. Професия “Икономист”, код 345110,
1.1. Специалност “Индустрия”, код 3451101, втора степен на професионална квалификация,
1.2. Специалност “Земеделско стопанство”, код 3451103, втора степен на професионална квалификация,
1.3. Специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451104, втора степен на професионална квалификация.
2. Професия “Икономист-информатик”, код 482010,
2.1. Специалност “ Икономическо информационно осигуряване” код 4820102, втора степен на професионална квалификация.
3. Професия “Машинен техник”, код 52110,
3.1. Специалност “Машини и съоръжения за обработка на металите”, код 5210101, трета степен на професионална квалификация,
3.2. Специалност “Специално машиностроене”, код 5210102, трета степен на професионална квалификация,
3.3. Специалност „Машини и системи с ЦПУ”, код 5210105, трета степен на професионална квалификация.
4. Професия “Машинен оператор”, код 521030,
4.1. Специалност “Металорежещи машини”, код 5210301, втора степен на професионална квалификация,
4.2. Специалност “Машини за гореща обработка на металите”, код 5210302, втора степен на професионална квалификация,
4.3. Специалност “Машини и съоръжения за заваряване”, код 5210303, втора степен на професионална квалификация.
5. Професия “Машинен монтьор”, код 521040,
5.1. Специалност “Машини и съоръжения за обработка на металите”, код 5210401, втора степен на професионална квалификация.
6. Професия “Електротехник”, код 522010,
6.1. Специалност “Електрически машини и апарати”, код 5220101, трета степен на професионална квалификация,
6.2. Специалност “Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт”, код 5220107, трета степен на професионална квалификация,
6.3. Специалност “ Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника”, код 5220108, трета степен на професионална квалификация,
6.4. Специалност “Електрически инсталации”, код 5220109, трета степен на професионална квалификация,
6.5. Специалност “Електродомакинска техника”, код 5220110, трета степен на професионална квалификация.
7. Професия “Електромонтьор”, код 522020,
7.1. Специалност “Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт”, код 5220208, трета степен на професионална квалификация.
8. Професия “Техник по комуникационни системи”, код 523010,
8.1. Специалност “Радио и телевизионна техника”, код 5230101, трета степен на професионална квалификация.
9. Професия “Техник по транспортна техника”, код 811010,
9.1. Специалност “Автотранспортна техника”, код 5250101 трета степен на професионална квалификация,
9.2. Специалност “Пътно - строителна техника”, код 5250102, трета степен на професионална квалификация.
10. Професия “Техник по подемно - транспортна техника”, код 525050,
10.1. Специалност "Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”, код 5250501, трета степен на професионална квалификация,
10.2. Специалност "Подемно - транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250502, трета степен на професионална квалификация.
11. Професия “Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост”, код 541010,
11.1. Специалност “Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла”, код 5410109, трета степен на професионална квалификация.
12. Професия “Оператор в хранително - вкусовата промишленост”, код 541020,
12.1. Специалност “Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла”, код 5410208, втора степен на професионална квалификация.
13. Професия “Хлебар - сладкар”, код 541030,
13.1. Специалност “Декорация на сладкарски изделия”, код 5410303, втора степен на професионална квалификация.
14. Професия “Техник - технолог по експлоатация и поддържане на хладилната техника в хранителната промишленост”, код 541040,
14.1. Специалност “Експлоатация и поддържане на хладилната техника в хранителната промишленост”, код 5410401, трета степен на професионална квалификация.
15. Професия “Техник-технолог по качеството на храни и напитки”, код 541060,
15.1. Специалност “Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”, код 5410601, трета степен на професионална квалификация.
16. Професия “Работник в дървообработването”, код 543030,
16.1. Специалност “Производство на фасонирани материали”, код 5430301, първа степен на професионална квалификация,
16.2. Специалност “Производство на тапицирани изделия”, код 5430302, първа степен на професионална квалификация,
16.3. Специалност “Производство на врати и прозорци”, код 5430305, първа степен на професионална квалификация.
17. Професия “Работник в растениевъдството”, код 621110,
17.1. Специалност “Зеленчукопроизводство”, код 6211101, първа степен на професионална квалификация,
17.2. Специалност “Трайни насаждения”, код 6211102, първа степен на професионална квалификация,
17.3. Специалност “Тютюнопроизводство”, код 6211103, първа степен на професионална квалификация,
17.4. Специалност “Гъбопроизводство и билки, етерични-маслени и медоносни култури”, код 6211104, първа степен на професионална квалификация.
18. Професия “Работник в растениевъдството”, код 621110,
18.1. Специалност “Говедовъдство и биволовъдство”, код 6211101, първа степен на професионална квалификация,
18.2. Специалност “Овцевъдство и козевъдство”, код 6211102, първа степен на професионална квалификация,
18.3. Специалност “Свиневъдство”, код 6211103, първа степен на професионална квалификация,
18.4. Специалност “Птицевъдство”, код 6211104, първа степен на професионална квалификация.
18.5. Специалност “Зайцевъдство”, код 6211105, първа степен на професионална квалификация,
18.6. Специалност “Пчеларство”, код 6211106, първа степен на професионална квалификация,
18.7. Специалност “Бубарство”, код 6211107, първа степен на професионална квалификация.
19. Професия “Работник в озеленяването”, код 622030,
19.1. Специалност “Озеленяване и цветарство”, код 6220301, първа степен на професионална квалификация.
20. Професия “Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт”, код 840080,
20.1. Специалност “Търговска експлоатация на железопътния транспорт”, код 8400801, трета степен на професионална квалификация.

Real Time Web Analytics