button_vxod-v-platformata (2).png

 • gr design banner
 • schet banner
 • orujiq banner

Начин на провеждане

Дистанционно обучение – обучение от всяко място на света, свързано с Интернет в предпочитано за курсистите време. Дистанционното обучение е отлична възможност за провеждане на обучение на обучаеми/курсисти от цялата страна, както и българи обучаеми от други държави от Европа и Света.

Не се нуждаете от специализирана техника – необходим ви е само компютър/лаптоп, свързан към Глобалната мрежа!

Виртуална класна стая.
Часовете с онлайн преподавателя се повеждат в среда, даваща възможност за гласова и видео комуникация между преподавателя и обучаемите, както и между самите обучаеми.

bbb-overview-bg

 

Курсът е подходящ за всички, които работят или желаятда работят в сферата на графичния дизайн – дизайн на уеб сайтове, дизайн на печатни издания, подготовка на презентации, създаване и обработка на графични изображения и дигитален маркетинг.

Форма на обучение: Дистанционно и Смесено обучение (Присъствени лекционни и практически занимания в компютърна зала и Дистанционно обучение, чрез използване на модерна платформа за електронно обучение, комуникация и атестиране).

Предлагаме избор между 2 паралелни групи - дистанционна и смесена (присъствено и дистанционно). Графикът на модулите при двете групи се застъпва почти изцяло като периоди. Разликата е в начина на провеждане, а именно:

Място на провеждане:

 • София, ул."Раковски" 108;
 • Дистанционни занятия – онлайн в платформата за е-обучение;

Начин на провеждане (група - смесено обучение): Присъствените занятия се провеждат през седмицата след работно време. За времето на дистанционните занятия ще имате 24/7, достъп до системата за електронно обучение, в която за всеки от модулите са поместени:

 • Авторски видео уроци на български език;
 • Допълнителни учебни материали;
 • Практически задачи за самоподготовка;
 • Връзка към множество Интернет ресурси;
 • Форум за всеки модул, обслужван активно от преподавателя и администрацията;
 • Система за обмяна на съобщения с преподавателя, останалите обучаеми и администрацията;
 • Календар със занятията за всеки модул;
 • Онлайн изпитен тест;
 • Разнообразни практически задачи;

Начин на провеждане (група - дистанционно обучение): Освнен непрекъснат достъп до системата за електронно обучение с изброените по-горе ресурси, присъствените занятия са заменени с множество онлайн консултации с преподавателя (почти през ден), който се провеждат през т. нар. Виртуална класна стая, софтуер, който позволява видео и аудио връзка с преподавателя, както и споделяне на екрана на преподавателя (вие виждате как работи той), чрез което нагледно получавате информация как се работи с определена функционалност от разгледаните софтуерни продуки. Дистанционното обучение е изключително подходящо за обучаеми в различни градове на страната и заети лица, които нямат възможност да посещават присъствените занятия.  

Която и група да изберете може да се възползвате и от организираните занятия на другата група. т.е. ако сте дистанционно, може да посещавате присъствените занятия, а ако сте смесено обучение, може да участвате във всички онлайн консултации.

 

Курсовете се водят от квалифицирани специалисти, работещи в сферата на графичния дизайн плюс гост лектори от компании в сферата. Програмата на курсовете е теоретична и практическа. Предвидените модули имат за цел да ви дадат възможност да изградите умения за работа с печатна комуникация, реклама, интернет и маркетинг. След неговото завършване вие ще можете да създавате самостоятелно разнообразни дигитални или печатни продукти.

Като допълнение към курса са включени и следните изнесени уроци:

 • Посещение в печатница и запознаване с основните машини и дейности на място;
 • Посещение на професионално фото-студио и запознаване с фотографска техника и дейностите на място;
 • Фотографски пленер на планина Витоша;

Всеки обучаем получава:

 • Учебници за всеки един от специализираните модули;
 • Достъп до онлайн платформата с редица видео уроци и материали и упражнения за самоподготовка;
 • Допълнителни материали за самоподготовка на CD.

Завършване и удостоверяване на професионалното обучение:

Обучаемите разработват самостоятелна практическа задача и изпитен тест за всеки от модулите предвиден в учебния план.

Пълният курс на обучение по Графичен дизайн завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика и се удостоверява с легитимна държавна диплома - Свидетелство за професионална квалификация от МОМН /МОН/ валидно за работа в страната и Европейския съюз.

Изисквания към кандидатите:

 • Навършени 18 г.
 • Завършено средно образование.
Real Time Web Analytics