Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България, или Федерацията, е творческо-професионално, научно – просветно, неправителствено, неполитическо сдружение с нестопанска цел на юридически лица - съсловни организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ, в които членуват инженери, икономисти и други специалисти от областта на науката, техниката, икономиката и земеделието.
ФНТС е съучредител и член на Световната федерация на инженерните организации (WFEO).


ФНТС членува и в Европейската федерация на националните инженерни асоциации (FEANI), ФНТС е член на Постоянната конференция на инженерните организации от Югоизточна Европа /CO.P.I.C.E.E./, Глобалният Договор на ООН, Европейски млади инженери (EYE).


loga chlenstvo

ФНТС осъществява двустранно сътрудничество със сродни организации от редица страни.

  • ФНТС обединява 19 национални сдружения - научно-технически съюзи /НТС/ и 34 териториални сдружения - ТС на НТС, в които членуват над 15000 специалисти от цялата страна.
  • ФНТС е собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност "ИНОВАТИКС" ЕООД с предмет на дейност инженерно-внедрителска дейност.
  • Към ФНТС функционира Център за професионално обучение, лицензиран от НАПОО - към Министерски съвет.
Real Time Web Analytics