Наградени участници в конкурса „Млад икономист-2014 г.”

Под надслов „Гласът на младите за силна икономика" на тема „Зелената икономика-възможности и предизвикателства"

Специалните награди във всички категории ще бъдат обявени в един от следващите дни, Организационен комитет на конкурса

категория „Ученици":

Първо място – Емил Иванов Иванов, Национална финансово - стопанска гимназия, гр.София; Парична награда - 300 лв.

Второ място – Сафие Байрам Ибрям - Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров ", гр. Хасково; Парична награда – 200 лв.

Трето място – Надя Ивайлова Йорданова – Професионална гимназия „Проф.д-р Асен Златаров" –гр.Видин; Парична награда – 100 лв.

категория „Студенти"

Първо място – Силвия Сашева Заркова и Теодора Вилиянова Бънджева – Стопанска академия „Д.А.Ценов", гр.Свищов; Парична награда – 300 лв.

Първо място – Иван Георгиев Костадинов – УНСС , гр. София и Ренета Трифонова Василева- Икономически университет, гр.Варна; Парична награда – 300 лв.

Второ място – Божидар Вихренов Горанчев - Aston University, Birmingham, Aston Triangle, Birmingham В4 7ЕТ, UK; Парична награда – 200 лв.

Трето място - Севел Бахтияр Исмаил –Икономически университет, гр.Варна; Парична награда – 100 лв.

категория „Докторанти":

Първо място – Милен Стефчов Митов, докторант в Стопанска академия „Д.А.Ценов", катедра „Застраховане и социално дело", гр.Свищов; Парична награда – 300 лв.

Второ място – Иван Атанасов Божикин, докторант в Общоикономически факултет, УНСС, гр.София; Парична награда – 200 лв.

Трето място - Мария Георгиева Трифонова, докторант в СУ „Св.Климент Охридски", Стопански факултет, катедра „Икономика и управление по отрасли"; Парична награда – 100 лв.

категория „Млади специалисти до 35 години":

Второ място – Боян Димитров Вранчев, старши експерт в държавна администрация; Парична награда – 200 лв.

Първо и трето място – не се присъждат

Специалната награда на Ректора на Стопанска академия „Д.А.Ценов" - "Безплатен академичен семинар" в Университетската база за обучение в с. Орешак, Ловешка област се присъжда на наградените участници на призовите първо, второ и трето.

Специалната награда на Академичния съвет на Генералния спонсор – Стопанска академия – прием на всички ученици без приемен изпит за студенти от учебната 2014-2015г., класирали се на първо, второ и трето място.

С ГРАМОТА за успешно представяне в Националния конкурс „Млад икономист–2014г.", класирани с над 30 точки се награждават:

категория „Ученици" - Авторите на 25 есета

 1. Кадер Ерджан Кадир и Кадрие Ерджан Кадир – СОУ „Йордан Йовков", гр.Кърджали
 2. Неджибе Бюрхан Дургуд - СОУ „Йордан Йовков", гр.Кърджали
 3. Лъчезар Руменов Фотев – Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, гр.Казанлък
 4. Явор Йорданов Петров, Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас Буров", гр. Горна Оряховица
 5. Вилиана Танева, Професионална гимназия по икономика, гр.Перник
 6. Ганиме Мехмед Мехмед, СОУ „Йордан Йовков", гр.Кърджали
 7. Севил Сунай Емин и Зехрагюл Йълмаз Яха, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов", гр. Кърджали
 8. Севинч Сали Мустафа, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов", гр. Кърджали
 9. Симона Атанасова Иванова, Национална финансово-стопанска гимназия, гр.София
 10. Шефие Вадет Местан и Айджан Бирджан Махмуд, СОУ „Йордан Йовков", гр.Кърджали
 11. Окан Ивелинов Моллов и Елиз Юзджан Юсеин, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов", гр. Кърджали
 12. Ширин Рамадан Мустафа, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов", гр. Кърджали
 13. Мирослава Симова Симова и Пламена Добромирова Хаджиангелова, Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров", гр.Хасково
 14. Диляна Бориславова Стоянова и Надя Цветославова Неделкова, ПГ „Проф.д-р Асен Златаров", гр.Видин
 15. Марина Иванова Александрова и Вероника Сергеева Йончева, ПГ „Проф.д-р Асен Златаров", гр.Видин
 16. Силвия Вълчева Вълчева, Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски", гр. Стара Загора
 17. Гюлшен Гюнер Юсуф и Зекие Мехмед Расим, СОУ „Йордан Йовков", гр.Кърджали
 18. Петър Георгиев Етов и Благой Атанасов Благоев, Национална финансово-стопанска гимназия, гр.София
 19. Лилия Иванова Дюлгерова и Десислава Димитрова Камбурова, Национална финансово-стопанска гимназия, гр.София
 20. Нели Ивайлова Минкова и Таня Стоянова Тагарева, Национална финансово-стопанска гимназия, гр.София
 21. Ренета Димитрова Джанаварова, Национална финансово-стопанска гимназия, гр.София
 22. Александър Пламенов Новев и Иван Петров Павлевчев, Национална финансово-стопанска гимназия, гр.София
 23. Илиана Станчева Станчева и Кристина Добрева Радева, Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров", гр.Хасково
 24. Рамона Руменова Любомирова, Професионална гимназия по икономика, гр.Перник
 25. Емел Мохамед Мустафа, Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров", гр.Хасково

категория „Студенти" – АВТОРИТЕ НА 10 ЕСЕТА

 1. Вероника Живкова Йорданова, Икономически университет, гр.Варна
 2. Силвия Гюлева Гюрганова, УНСС, гр.София
 3. Христина Стойнова Пеева, Владислав Мъгърдич Астхигян и Ивайло Миленов Николов, Икономически университет, гр.Варна
 4. Божидар Иванов Иванов и Силвия Христова Спасова, УНСС, гр.София
 5. Мария Благоева Йолова, УНСС, гр.София
 6. Николинка Иванова Михайлова и Гочо Иванов Михайлов, Икономически университет, гр.Варна
 7. Пенка Костова Коркова, УНСС, гр.София
 8. Камелия Тодорова Рупска, УНСС, гр.София
 9. Иван Максимов Иванов Aarhus University, Denmark и Петя Шишманова Антонова, Brig, Switwerland,- César Ritz Collège Switzerland
 10. Детелина Койчева Димова, УНСС, гр.София

категория „Докторанти" - 3 участници

 1. Атанас Димитров Георгиев, Щатен асистент. и задчен докторант –СФ - СУ „Климент Охридски;
 2. Данаил Йорданов Зарев, докторант към катедра „Счетоводство и анализ", УНСС, гр.София;
 3. Нина Николаева Йосифова, докторант в С.А. „Д.А.Ценов"- факултет „Стопанска отчетност", гр.Свищов

Проф. Нено Павлов, Председател на организационния комитет на конкурс „Млад икономист 2014"

Real Time Web Analytics