Наградени участници от Деветнадесетата национална младежка научно-практическа конференция 2022, проведена на 17 и 18 ноември 2022 г.

І НАГРАДА

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМА ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ И МОНИТОРИНГ НА ПОКАЗАТЕЛИ НА КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА
Полина Кесова

Изследване на  деформационни  процеси  на свлачище Дългия яр с помощта на GNSS данни, допълнени от InSAR
Антон Иванов

AUHYDROBOT2021
Александра Умленска - (ученици и ученически колективи с доклади за разработки, реализирани по време на учебната и извънкласна дейност от тематичните направления).

СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ГОРСКИ МАСИВИ НА БАЗАТА НА LORA
Борис Кисьов - (ученици и ученически колективи с доклади за разработки, реализирани по време на учебната и извънкласна дейност от тематичните направления).

СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТ ЗА ЛЕКИ САМОЛЕТИ
Преслав Георгиев

– 3D МОДЕЛ НА ИСТОРИЧЕСКА ВЪЗСТАНОВКА НА ГР. ПАВЕЛ БАНЯ
Михаил Белчев, Александър Белчев

           

II НАГРАДА

ЦИФРОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЯТА В СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
Иван Стефанов

Нанотънки фосфолипидни молекулни монослоеве: отклик спрямо кадмиеви йони, изследван чрез снемане на електрохимични импедансни спектри
Тодор Влахов

ИНТЕЛИГЕНТЕН КОНТЕЙНЕР ЗА ОТПАДЪЦИ
Иван Николов

                                                                                                                           
IІI НАГРАДА

Приложение в SolidWorks за автоматизирано определяне на захващането на цилиндрични детайли за машинна обработка
Олег Михайлов

Система за управление и мониторинг на пътища в България
Дина Цоневска

ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА МЕДИАТЕКА
Иво Иванов и
– ИТЕРАКТИВНА ИГРА ТИП „СТАНИ БОГАТ“ С ВЪПРОСИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ЗДИ ПО БЕЛ
Радостин Динов

 

 

Real Time Web Analytics