Млад инженер на годината 2021

Със званието „Млад инженер на годината 2021“ бе удостоен д-р инж. Борислав Стрински.

Инж. Стрински е завършил в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Докторската му дисертация е на тема „Спътникови гравиметрични данни и използването им за територията на България“.

Трудовата си дейност започва през 2008 г. в „Елвера“ ООД, а към настоящия момент е началник на строителен обект – Автомагистрала „Струма“ ЛОТ 3.1, тунел „Железница“ и отговаря за организацията на строителния процес

Като ръководител на обекта инж.Стрински прилага нова технология, използвана за първи път в България, при изграждането на подучастъкът преди тунел „Железница“. Проектът включва изграждането на две отделни мостови съоръжения и обслужващ път при северния портал на тунел „Железница“.

В България потактовото избутване на стоманобетонната конструкция на мост се изпълнява по този начин за първи път. Технологията е създадена от немски инженери и се използва в Германия, Франция, Норвегия, Полша и Турция. Характерно за нея е, че връхната конструкция на съоръжението се изгражда на сегменти зад единия от устоите на моста, като всеки сегмент е конструктивно свързан с предходния. Готовият сегмент се избутва, за да се направи следващият на неговото място. Връхната конструкция на двата моста се състои от по 21 сегмента всяка. На 10 дни се изгражда 30 метра готова стоманобетонова конструкция зад устоя на моста, която се избутва напред към стълбовете.

Технологията бе презентирана на Младежки форум 2020  във НДНТ. УС на Научно-техническият съюз по транспорта счита, че изпълненото по тази новаторска за България технология съоръжение е съществен принос в строителната практика на страната и номинира д-р инж. Борислав Стрински за участие в Националния конкурс  „Млад инженер на годината 2021“.

Честито!

Real Time Web Analytics