НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА” И „МЛАД ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА - 2022г.

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

В Националния конкурс има право да участва всяко физическо лице, което в зависимост от съответната награда, отговаря на следните условия:
За наградата „Инженер на годината” – притежава документ за завършено висше техническо образование;
За наградата „Млад инженер на годината” – притежава документ за завършено висше техническо образование и е на възраст под 35 години.

Срок и адрес за подаване на документите: 15.05.2022 г.
Адрес: 1000 –гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 108,
Федерация на научно – техническите съюзи в България,
Направление „Обща организация и координация”.
Е-mail: m.antonov@fnts.bg, d.djavelkova@fnts.bg

Real Time Web Analytics