ПОКАНА XIX НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ - 2022г.

XIX НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

17 - 18 ноември 2022 г.

Национален дом на науката и техниката ул.„Г.С.Раковски” №108

ПОКАНА

ПРОГРАМА

Срока за подаване на научните доклади се удължава до 30.10.22!

Real Time Web Analytics