Съюзът на химиците в България обявява единадесетия поред ежегоден национален конкурс за наградата „Проф. Ив. Шопов” за 2014 г.  - „ Изявен млад учен в областта на полимерите”
Наградата се дава на млад български учен, на възраст до 35 г., за изследвания в областта на полимерната наука, извършени от него (самостоятелно или в съавторство), в България (или частично в чужбина, но по наша тематика).

Алекси Михайлов Квартирников е бивш ректор на Държавната политехника в София.
Роден е на 3 ноември 1893 г. в Сливен. Следва в Грац, Австрия и завършва през 1923 строително инженерство във Виена.
Професионалния си стаж започва като специалист по изчисляване на бетонни и стомано-бетонни конструкции.

Юбилейните дни на Джон Атанасов (3-7 октомври 2013 г.) по традиция се проведоха около рождения ден на известния учен и изобретател от български произход и под патронажа на президента на Република България Росен Плевнелиев.

Териториалната организация на Научно-техническите съюзи в Ямбол, носеща името на бележития си земляк Джон Атанасов организира редица събития по повод 110 годишнината от рождението на именития откривател и учен с български произход и 40 години от решението на съда за признаване на неговия приоритет за създаване на компютъра.

В съответствие със статута на конкурса, Селекционната комисия след като се запозна с докладите и двете рецензии направи окончателно класиране и премира следните доклади:

Real Time Web Analytics