На 14.05.2014г. Федерацията на научно – техническите съюзи и Съюзът на химиците в България бяха домакини на „Празник на химията“. Събитието събра много ученици, които показаха различни проекти.

На 22 март тържествено бе отбелязан Световния ден на водата с участието на експерти, специалисти, учени и вземащи решения във водния сектор. Събитието се проведе с партньорството на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Министерството на земеделието и храните, Университетът по архитектура, строителство и геодезия, Национален институт по метрология и хидрология при БАН, ИПАЗР „Пушкаров”, Global Water Partnership – Bulgaria, Институтът за икономически изследвания към БАН, ФНТС, Българското дружество по големите язовири, Българският национален комитет по напояване и отводняване, Водоснабдяване и канализация ЕООД от Пловдив, Варна и Благоевград.

През март Федерацията на научно-техническите съюзи организира и проведе успешноедно събитие, което показа големите възможности, които крие интелектуалният потенциал, обединен в нейните редове. Националният форум „Предизвикателствата пред развитието на Република България през програмния период 2014-2020“ събра десетки представители на инженерната и икономическа мисъл, на държавни и обществени структури, имащи преки ангажименти към управлението и развитието на държавата, които да споделят идеи и виждания за бъдещето на страната ни, да потърсят заедно най-прагматичните подходи за решаване на немалкото проблеми, които България има и трябва да решава в близките години.  

Акад. Димитър Георгиев Клисурски е роден на 16 декември 1933 г. в с. Гложене, Тетевенско. Първоначално e учил в гимназията „Георги Бенковски” в гр. Тетевен. След награждаване за отличен успех група посредствени ученици съчиняват срещу него политически обвинения и той е изключен (за 2 години) от всички гимназии в страната. Завършил е с отличие шеста мъжка гимназия в София през 1951 г. и Висшия химикотехнологичен институт през 1957 г. Три години е работил като Началник на отдел „Технически контрол” с аналитичната лаборатория и като Ръководител на изследователска лаборатория в Химическия комбинат в Димитровград.

На 10.12.2012 г. Патентното ведомство на Република България е приело следното решение: „В резултата по проведена експертиза по заявката отдел „Експертиза” установи, че са на лице изискванията за патентоспособност съгласно чл. 6, ал. 1 и на основание чл. 47, ал. 6 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели ЗПРМП). РЕШИ ДА ИЗДАДЕ ПАТНЕТ с приоритет от 14.12.2009 г. и обхват на правна закрила, определен от уточнените претенции”.

Real Time Web Analytics