Европейски институт за иновации и технологии (EIT) - www.eit.europa.eu

Иновациите са ключът за икономическия растеж, конкурентоспособността и социалното благосъстояние в 21 век. Капацитета на едно общество да реализира иновации е критичен фактор за икономиката основаваща се на интензивно знание. Европейския институт за иновации и технологии - European Institute of Innovation and Technology (EIT), ще засили и укрепи способността на Европа успешно да въвежда иновации. Това по същество означава да може бързо до се адаптира към динамиката на развитието, като бъде една стъпка пред другите, предлагайки адекватни решения на възникващите социални проблеми и разработвайки продукти които съответстват на изискванията и желанията на потребителите.

На 14.05.2014г. Федерацията на научно – техническите съюзи и Съюзът на химиците в България бяха домакини на „Празник на химията“. Събитието събра много ученици, които показаха различни проекти.

На 22 март тържествено бе отбелязан Световния ден на водата с участието на експерти, специалисти, учени и вземащи решения във водния сектор. Събитието се проведе с партньорството на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Министерството на земеделието и храните, Университетът по архитектура, строителство и геодезия, Национален институт по метрология и хидрология при БАН, ИПАЗР „Пушкаров”, Global Water Partnership – Bulgaria, Институтът за икономически изследвания към БАН, ФНТС, Българското дружество по големите язовири, Българският национален комитет по напояване и отводняване, Водоснабдяване и канализация ЕООД от Пловдив, Варна и Благоевград.

През март Федерацията на научно-техническите съюзи организира и проведе успешноедно събитие, което показа големите възможности, които крие интелектуалният потенциал, обединен в нейните редове. Националният форум „Предизвикателствата пред развитието на Република България през програмния период 2014-2020“ събра десетки представители на инженерната и икономическа мисъл, на държавни и обществени структури, имащи преки ангажименти към управлението и развитието на държавата, които да споделят идеи и виждания за бъдещето на страната ни, да потърсят заедно най-прагматичните подходи за решаване на немалкото проблеми, които България има и трябва да решава в близките години.  

Акад. Димитър Георгиев Клисурски е роден на 16 декември 1933 г. в с. Гложене, Тетевенско. Първоначално e учил в гимназията „Георги Бенковски” в гр. Тетевен. След награждаване за отличен успех група посредствени ученици съчиняват срещу него политически обвинения и той е изключен (за 2 години) от всички гимназии в страната. Завършил е с отличие шеста мъжка гимназия в София през 1951 г. и Висшия химикотехнологичен институт през 1957 г. Три години е работил като Началник на отдел „Технически контрол” с аналитичната лаборатория и като Ръководител на изследователска лаборатория в Химическия комбинат в Димитровград.

Real Time Web Analytics