На 31.05.2014г. в село Павелско, област Смолян, заместник – председателят на ФНТС инж. Лилия Смедарчина, заедно с областния управител на област Смолян инж. Димитър Кръстанов, откриха паметник по случай 100 години от рождението на доц. инж. Апостол Павлов Пашев. Великолепният паметник е дело на авторитетния скулптор Ангел Бебелеков. На барелефа са изписани словата: „На изтъкнатия държавник, общественик и учен с признателност и уважение"

Под надслов „Гласът на младите за силна икономика" на тема „Зелената икономика-възможности и предизвикателства"

Специалните награди във всички категории ще бъдат обявени в един от следващите дни, Организационен комитет на конкурса

Технологичният факултет в гр. Лесковац, Сърбия; Федерацията на научно – техническите съюзи в България (ФНТС); Научно – технически съюз по текстил, облекло и кожи (НТС по ТОК) и Териториална организация на НТС – Дупница) са партньори по проект: “Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието” за трансгранично сътрудничество, финансиран с помощта на ЕС.

Съюз на икономистите в България (СИБ) и Европейски колеж по икономика и управление-Пловдив (ЕКИУ) С подкрепата на Белгийско-българската асоциация Бест2Б

Обявяват конкурс за участие в - „Лятно училище за млади талантливи предприемачи"

Федерацията на научно – техническите съюзи в България (ФНТС) и Съюз на икономистите в България (СИБ) организират конкурс „Млад икономист 2014 – Гласът на младите за силна икономика" на тема: „Зелената икономика – възможности и предизвикателства".
Участници в конкурса – категории: ученици; студенти и докторанти в български и европейски университети, млади предприемачи до 35 годишна възраст.
Краен срок за предаване на разработките: 5 май 2014 година.

Real Time Web Analytics