Общото събрание на ФНТС е най-висшият орган на Федерацията и затова неговото провеждане се посреща с интерес от всички, за които работата и членството във Федерацията не са просто занимание,…
Съветът по иновации и развитие на технологиите при БТПП (в който ФНТС участва от създаването му), съвместно с Министерство на икономиката проведоха в Палатата ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за кандидатстване по проекти…
Изявление на председателя на FEANI проф. д-р Хосе Виейра
На тържествена церемония на 24 януари 2015 г. Председателят на Българска академия на науките акад. Стефан Воденичаров връчи наградата „Марин Дринов“ на чл.-кор. проф.Иван Илиев за високи постижения в областта…
Председателят на НТС по Машиностроене проф. Георги Попов стана почетен доктор на ТУ Варна С решение на Академичния съвет на Техническия университет Варна от 09.06.2014 г., Председателят на НТСМ проф.…
Real Time Web Analytics