Съветът по иновации и развитие на технологиите при БТПП (в който ФНТС участва от създаването му), съвместно с Министерство на икономиката проведоха в Палатата ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за кандидатстване по проекти по ХОРИЗОНТ 2020 и по-конкретно за запознаване с процедурите за кандидатстване по програмите на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2” (Брюксел), в което България участва от 2014 г.

Изявление на председателя на FEANI проф. д-р Хосе Виейра

На тържествена церемония на 24 януари 2015 г. Председателят на Българска академия на науките акад. Стефан Воденичаров връчи наградата „Марин Дринов“ на чл.-кор. проф.Иван Илиев за високи постижения в областта на макроикономиката и по повод 90-годишния му юбилей. На събитието присъстваха академици и представители на научната общност.

I. Право на участие

В Националния конкурс има право да участва всяко физическо лице, което в зависимост от съответната награда, отговаря на следните условия:

За наградата „Инженер на годината” – притежава документ за завършено висше техническо образование;

За наградата „Млад инженер на годината” – притежава документ за завършено висше техническо образование и е на възраст под 35 години.

Председателят на НТС по Машиностроене проф. Георги Попов стана почетен доктор на ТУ Варна

С решение на Академичния съвет на Техническия университет Варна от 09.06.2014 г., Председателят на НТСМ проф. дтн д-р инж. Георги Попов бе удостоен с почетното звание „Доктор Хонорис Кауза”.

Real Time Web Analytics