СЕЕС в помощ на младите и с…

Все по-често говорим за необходимостта от подмладяване на Федерацията, за привличане на млади хора в нейната орбита. Едва ли има по-добър начин за това от усилията да помогнеш на младите специалисти да намерят бъдещата си работа, да им предоставиш възможност да контактуват с фирмите от своя бранш, да разберат условията и възможностите, които те предлагат.

СЕЕС, ФНТС, ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ВОДЕЩИ ФИРМИ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА организират студентски КАРИЕРЕН ФОРУМ 2015, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

The General Assembly of FSEU is the highest body of the Federation and therefore his conduct was met with interest by all those who work and membership in the Federation. It is this approach and demonstrated that took place on 25 June General Assembly, which brought together delegates from member companies of the Federation in Hall 4 of the Metropolitan House of Science and Technology.

Общото събрание на ФНТС е най-висшият орган на Федерацията и затова неговото провеждане се посреща с интерес от всички, за които работата и членството във Федерацията не са просто занимание, а кауза. Именно този подход пролича и на състоялото се на 25 юни Общо събрание, което събра делегатите от членуващите във Федерацията дружества в зала 4 на Столичния дом на науката и техниката.

Съветът по иновации и развитие на технологиите при БТПП (в който ФНТС участва от създаването му), съвместно с Министерство на икономиката проведоха в Палатата ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за кандидатстване по проекти по ХОРИЗОНТ 2020 и по-конкретно за запознаване с процедурите за кандидатстване по програмите на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2” (Брюксел), в което България участва от 2014 г.

Real Time Web Analytics