Уважаеми колеги и гости,

Добре дошли на Тържественото Национално честване на 75 години от създаването на Висше техническо образование в България.

Федерация на научно-техническите съюзи, Сьюз на архитектите в България , Министерство на образованието и науката, Технически университети - София, Габрово и Варна, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Химикотехнологичен и металургичен университет, Минно-геоложки университет "Иван Рилски", Лесотехнически университет, Висше строително училище "Любен Каравелов" – София, Университет "проф. Асен Златаров" – Бургас, Висше военно-морско училище "Н.Й.Вапцаров" – Варна, Висше транспортно училище "Тодор Каблешков", Русенски университет "Ангел Кънчев", Отделение "Инженерни науки" на БАН най-учтиво ви канят на тържественото национално честване.

Първа награда

д-р ЗЛАТИНА ВЕСЕЛИНОВА ПЕТЕВА с доклад "ТЕОРЕТИЧЕН МОДЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АМНЕЗИЕВ ТОКСИН В ПРОБА ОТ ПЛАНКТОН ЧРЕЗ HPLC-UV"

КАТЕДРА ХИМИЯ, МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р П. СТОЯНОВ" , ВАРНА.

На 26.05.2016 г. бе открита възстановената плоча в памет на дарителите за построяването на Национален дом на науката и техниката в гр.София.

За всички, които желаят да участват в конкурса "Млад икономист 2016", УС на СИБ удължава срока за окончателно ПОЛУЧАВАНЕ на разработките по пощата или куриер до 19 май 2016г.

Желаем творческо вдъхновение и успех!

Real Time Web Analytics