Предстоящата национална конференция с международно участие “ТЕЛЕКОМ 2016” е 24-та поред и ще се проведе на 27 и 28 октомври 2016 г. за седма поредна година в Националния дом на науката и техниката (НДНТ) в София на ул. Раковски № 108.

Федерацията на Научно-техническите съюзи в България организира национален работен семинар за обучение и обмяна на добри практики в областта на организационното състояние и професионалното обучение в системата на ФНТС, който ще се проведе от 27.09. до 02.10.2016 г.на остров Евия в Гърция.

В програмата на семинара ще бъдат включени за обсъждане теми и проблеми, свързани с реализирането на приетите решения, свързани с организационното състояние и развитието на професионалното обучение в системата на ФНТС, съответстващи на предварителното проучване и обобщаване на предложенията на колегите.

П О К А Н А

За участие в кръгла маса на тема:

"Банки и клиенти: реални и премълчани резултати от стрес-тестовете в България "

Съорганизатори: СИБ и ФНТС

Всяко Общо събрание на ФНТС предизвиква интереса на членовете на Федерацията, но когато то слага край на един мандат и е предпоставка за анализ на стореното и очертаване на бъдещето, интересът е още по-голям. Затова и зала 4 на Дома на науката и техниката в София бе почти пълна от представители на националните и териториалните организации, членове на ФНТС – упълномощени представители и гости, които искаха да присъстват на събитието.

Преди 75 години с Указ на Цар Борис III и решение на Народното събрание се поставя началото на висшето техническо образование в България.

Real Time Web Analytics