Транспортните връзки България-Казахстан   На 10 юли Научно-техническия съюз по транспорта със съдействието на ФНТС, посолството на Казахстан в България и Клъстер „Зелен транспорт“ организира интересна Кръгла маса 2024 на…
      ZIELGRUPPEN AUS BULGARIEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN PRIORITÄTEN DER KOHÄSIONSPOLITIK DER EU - DOWNLOAD PDF
Наградени участници  в ХХ национална младежка научно-практическа конференция 2023,  16-17 ноември 2023 г. ПЪРВА СЕКЦИЯ: І награда: Полина Кесова - ОПТИМАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕАКТИВНИТЕ МОЩНОСТИ И КОМПЕНСАЦИЯ НА cos φ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ НА…
Real Time Web Analytics