mladejka 2024

 

Федерацията на научно-техническите съюзи в България членува в младежката структура – Европейски млади инженери /EYE/, която работи за установяване на контакти и сътрудничество между млади инженери /до 35 години/ от европейските страни, упражняващи пълноценно инженерна професия.
В средата на 2003 година към Управителния съвет на ФНТС бе учредена младежка секция – Съюз на европейски млади инженери – България /СЕМИБ/. Членове на Съюза са млади инженери, доктори, докторанти и студенти от горните курсове на техническите университети в страната, обучаващи се по инженерни специалности.

Органи на СЕМИБ са:

  1. Общо събрание.
  2. Управителен съвет.


Основни задачи на младежката секция към ФНТС – СЕМИБ са:

  • Привличане на млади инженери, доктори, докторанти, магистри и бакалаври до 35 години към активна обществено полезна дейност в структурите на ФНТС и нейните сдружения;
  • Формиране на ново управленско поколение в органите на сдруженията във ФНТС, адекватно към променящите се съвременни изисквания , умело ползващо натрупания дългогодишен опит, традиции и добродетели в научно-техническите съюзи;
  • Съдействие като партньори за установяване на контакти и сътрудничество между български млади инженери и техни колеги от други европейски страни.

Приемането на членове в СЕМИБ става с подаване на писмена молба /по образец/ до УС на СЕМИБ.

Молба за членство

За контакти:
д-р инж.Кремена Деделянова
тел.: 02 986 13 79
E-mail: semib@abv.bg
1000 София, ул. “Г.С.Раковски” № 108
Федерация на Научно-техническите съюзи
Real Time Web Analytics