Покана за участие в конкурс на Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП

На основание Договор за сътрудничество публикуваме конкурс на Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП.

Real Time Web Analytics