„СВЕТЛОТЕХНИЧЕСКОТО И ЕНЕРГИЙНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ“

Място на провеждане: Дом на науката и техниката, гр. София, ул. Г. С. Раковски 108, зала № 3, ет.2

Дати на провеждане: 21.10.2015г. от 14:00 часа

Семинарът „СВЕТЛОТЕХНИЧЕСКОТО И ЕНЕРГИЙНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ“ се организира от:

  • Научно-технически съюз на енергетиците в България
  • Министерство на енергетиката
  • Национална електрическа компания ЕАД
  • Федерация на научно-техническите съюзи
  • Технически университет – София
  • Технически университет – Варна
  • Технически университет – Русе
  • Комисия за енергийно и водно регулиране
  • Агенция за устойчиво енергийно развитие
  • БКСТО, НКО, БНКО

Целта на семинара е да направи оценка на обучението по електроенергийните специалности, както и по електроенергийните и светлотехническите учебни дисциплини във висшите училища в Република България.

ПОКАНА

Real Time Web Analytics