ЧЕТИРИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ, ЗАДВИЖВАНИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Място на провеждане: Технически университет – Варна

Дати на провеждане: 1-3 Октомври 2015

elma

Под патронажа на Ректора на Технически университет - Варна

Организирана от:

Технически университет - Варна

Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)

Технически университет - София

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Основната цел на Конференцията е да се даде възможност на учени, изследователи, инженери, докторанти, производители и потребители да

споделят опита си и да дискутират резултатите от своите теоретични и експериментални изследвания, използването на нови материали, нови технологии и схемни решения в областта на електрическите машини, задвижванията, силовата електроника и енергийните системи.

  • МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Технически университет - Варна

  • РАБОТНИ ЕЗИЦИ

Официалният език на Конференцията е английски. Докладите трябва да бъдат написани и представени за отпечатване съгласно публикуваните на сайта на конференцията изисквания.

  • ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Докладите ще се представят на заседания по секции и постер¬но. Молим авторите да предложат предпочитаната от тях фор¬ма на представяне. Окончателното решение за формата на представяне ще бъде взето от Програмния комитет.

  • ИЗЛОЖБА

Каним фирмите да участват в изложбата, съпътстваща Конференцията. За да осигурите участието си, моля заедно със заявката за участие и резюмето да ни информирате за темата на Вашето участие в изложбата, необходимата площ и захранващо напрежение (ако е необходимо).

  • ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Таксата за участие в Конференцията е 100 лв. Таксата включва посещение на заседанията, сборник с трудовете на конференцията (вкл. на CD), кафе-паузи и тържествена вечеря. За студенти и докторанти таксата е 50 лв.

ПОКАНА:ТУК

УЕБ СТРАНИЦА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:http://elma.vtp-tuv.com/

Real Time Web Analytics