Място на провеждане: Букурещ, Румъния

Дати на провеждане: 19.11.2015г. – 22.11.2015г.

Място на провеждане: Дом на науката и техниката, град София, ул. Г.С.Раковски 108

Дати на провеждане: 10 и 11 ноември 2015г.

Място на провеждане: Турция

Дати на провеждане: 19.10.2015 – 24.10.2015

Място на провеждане: Технически университет – Варна

Дати на провеждане: 1-3 Октомври 2015

Място на провеждане: Национален дом на науката и техниката, ул. Г. С. Раковски 108

Дати на провеждане: 15.10.2015 – 16.10.2015г.

Real Time Web Analytics