Осигуряването на едно модерно и съвременно обучение, съобразено с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификации по професии и специалности и световните европейски стандарти е ключ към по-бързото и адекватно адаптиране към непрекъснато променящия се условия и потребности на специалистите. Това бе един от основните акценти на традиционния двудневен Национален семинар, организиран от Федерацията на научно-техническите съюзи в България, който се проведе на 20 и 21 февруари 2014 г. в хотел „Виталис”, с. Пчелински бани. В него участваха председателят на ФНТС проф. Иван Ячев, инж. Лилия Смедарчина и инж. Здравко Цанков – зам.-председатели на УС и главният секретар на Федерацията, инж. Марин Антонов. В семинара се включиха и председатели и секретари от териториалните организации на ФНТС, работещите в учебните центрове и занимаващите се с квалификационна дейност, счетоводители, членове на УС и др.

Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че в изпълнение на решение на ИБ на УС на ФНТС от 21.11.2013 г., Федерацията на научно-техническите съюзи в България организира двудневен Национален семинар, който ще се проведе на 20 и 21 февруари 2014 година в хотел „Виталис” , с.Пчелински бани.

От 27 септември до 2 октомври 2013 г. в гр. Айвалък , Р. Турция се проведе Национален семинар по проблемите на квалификационната дейност и професионалното обучение. В него взеха участие представители на национални и териториални сдружения на ФНТС.

В периода 8-11 октомври в СПА комплекс “Орфей”, гр. Девин се проведе Третата национална научно-техническа конференция с международно участие “Технологии и практики при подземнен добив и минно строителство”. В работата на конференцията взеха участие 119 водещи специалисти от научни организации и инженери от подземния добив, минното строителство и екологията на България, Русия и Европа.

Real Time Web Analytics