I. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В Националния конкурс има право да участва всяко физическо лице, което в зависимост от съответната награда, отговаря на следните условия:

Конференцията се организира от Българския институт по метрология, Съюза на метролозите в България - ФНТС и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Основните теми застъпени в симпозиума са проучване, проектиране и оптимизация на апарати за високо и ниско напрежение, нови материали и технологии, изпълнителни механизми и датчици, силовата електроника, трансформатори, електрически машини и задвижвания, възобновяема енергия и др.

Real Time Web Analytics