За шеста поредна година се проведе вече традиционният международен семинар, посветен на инженерното образование и реализацията на младите инженери. Това е еднодневен форум, на който участниците от различни университети, изследователски институти, фирми и обществени организации споделят опита си за подпомагане на инженерите при въвеждането им в кариерното им развитие. Досега в семинара са участвали представители от България, Румъния, Сърбия, Италия и Македония, като за първи път от тази година има и представители от Босна и Херцеговина, Словения и Германия.

Научно-техническа конференция с международно участие „Екологични проблеми на планинското земеделие", организатори – Федерация на научно-техническите съюзи, Научно-технически съюз на специалистите от земеделието, Селскостопанска академия, Институт по планинско животновъдство и земеделие, 29-30.05.2014 г., място на провеждане: ул. Васил Левски 281, гр. Троян, научно-техническа конференция с международно участие

В периода 24 – 28 юни 2014 г. в Международния дом на учените "Фр. Ж. Кюри", гр. Варна се проведе VІ-тата Международна конференция по геомеханика.
Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия бе отново домакин на този престижен научен форум, превърнал се в традиционен. Съорганизатори бяха много обществени и научни организации като Федерацията на научно-техническите съюзи в България, Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски", Университетът по архитектура, строителство и геодезия, Българската минно-геоложка камара и много дружества от минния бранш. Настоящият форум се проведе с медийното партньорство на списанията "Минно дело и геология" и "Геология и минерални ресурси", вестник "Рудничар", издателска къща "Руда и метали" и вестник "Наука и общество".

Място на провеждане:Варна
Дата на провеждане:18,19,20 юни 2014г.

  • Сряда 18 юни 2014 г от 15.00 КРЪГЛА МАСА «НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ РАЗХОДИ В ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ (ЕРП - тата )” – Варна, МДУ Фр. Ж. Кюри зала1
  • Четвъртък 19 юни от 14.00 КРЪГЛА МАСА «ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ТОПЛОФИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ» Варна, МДУ Фр. Ж. Кюри зала1
  • Четвъртък 19 юни 11 ч КРЪГЛА МАСА: »КАЧЕСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА» - Варна, МДУ Фр. Ж. Кюри зала 5 Петък 20 юни от 14.00 КРЪГЛА МАСА „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВЕИ” - Варна, МДУ Фр. Ж. Кюри зала1
  • Енергиен Форум 2014 18-20 юни, Варна, МДУ Фр. Ж. Кюри

Покана за участие в церемония на награждаването на победителите в десети юбилеен конкурс "Млад икономист-2014г."

"Гсът на младите за силна икономика !"

"Зелената икономика-възможности и предизвикателства" и тържествено отбелязване на деня на икономиста

Място на провеждане:НДНТ ул. Раковски 108, зала №4 „Проф. Асен ЗЛАТАРОВ”, ет. 2
Дата на провеждане:11 юни 2014 г. от 11.30 часа

Real Time Web Analytics