Място на провеждане: Intercontinental Hotel, Festival City Dubai UAE

Дата на провеждане: 25th – 27th May 2015

Място на провеждане: Дом на науката и техниката, София, ул. „Г.С.Раковски“ 108

Дата на провеждане: 27 – 28 АПРИЛ 2015г.

Място на провеждане: София, сградата на КНСБ, пл. "Македония” 1 ет.11, конферентна зала

Дата на провеждане: 2 декември 2014г., вторник

Място на провеждане: Дом на Науката и Техниката–София, ул. Раковски 108, ет. 2, Зала № 2.

Дата на провеждане: 24, 25 и 26.11.2014 г.

Място на провеждане: Град Свищов, „Корпус Юг“ на Стопанска Академия „Д. А. Ценов”

Дата на провеждане: 24 ноември 2014 г.

Real Time Web Analytics