XIII Национална конференция с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА 2016” ще продължи започнатата от конференциите “ЕЛЕКТРОНИКА” дискусия за състоянието и перспективите на българската електроника, компютърната техника и телекомуникациите в условията на пазарна икономика и членството в ЕС и ще обсъди научни доклади с принос в теорията и практиката от български и чуждестранни специалисти.

На основание Договор за сътрудничество публикуваме конкурс на Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП.

Място на провеждане: Националния дом на науката и техниката ул. "Раковски" 108, София

Дати на провеждане: 17 декември 2015, четвъртък, от 17:30 ч. в Зала 3, етаж II

Уважаеми колеги, Съгласно решение на УС на Федерацията на научно-техническите съюзи в България от 10.12.2015г. от 25-ти до 27-ми февруари 2016 г. ще се проведе Национално съвещание на ФНТС по организационни въпроси, професионално обучение и счетоводство.

Място на провеждане: Дом на науката и техниката, гр. София, ул. Г. С. Раковски 108, зала № 3, ет.2

Дати на провеждане: 21.10.2015г. от 14:00 часа

Real Time Web Analytics