НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС

ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА”

И

„МЛАД ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА”

 

 

 1. I. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

          В Националния конкурс има право да участва всяко физическо лице, което в зависимост от съответната награда, отговаря на следните условия:

          За наградата „Инженер на годината” – притежава документ за завършено висше техническо образование;

            За наградата „Млад инженер на годината” – притежава документ за завършено висше техническо образование и е на възраст под 35 години.

 1. II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ И СРОК НА ПОДАВАНЕ
 2. Предложение за номиниране на кандидати за наградите в конкурса имат право да правят всички юридически лица.
 3. Необходими документи за участие в конкурса:

          2.1. Мотивирано предложение от юридическото лице, предлагащо кандидата, подготвено в съответствие с критериите за оценка и с писмени доказателства в подкрепа на номинираната кандидатура.

          2.2. Формуляр /лист/ с личните данни на кандидата, който съдържа трите му имена, адрес за кореспонденция, месторабота и длъжност, кратка трудова, творческа, професионално – инженерна, научна и обществена биография.

 1. Срок и адрес за подаване на документите: 31.05.2020 г.

 

 

Адрес: 1000 –гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 108,

Федерация на научно – техническите съюзи в България,

Направление „Обща организация и координация”.

Е-mail: m.antonov@fnts.bg, b.denchev@fnts.bg

 

III. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ НАГРАДИ

 1. Обществена значимост на цялостната професионална /конструкторска, технологична, организационна, производствена/дейност;
 2. Регистрирани изобретения и/или нововъведения;
 3. Участие в реализиране на пазарни пробиви в резултат на внедряване на изобретения и/или нововъведения;
 4. Създаване и оценка на нивото на нови продукти, изделия, услуги,сортове и нови енергийни източници;
 5. Създаване и внедряване на нови технологични и производствени процеси;
 6. Потвърдени икономически резултати от инженерната дейност;
 7. Наличие на социални резултати от инженерната дейност.
 1. НАГРАДИ ЗА ПЪРВЕНЦИТЕ В КОНКУРСА

 

          Комисия, назначена със заповед на Председателя на ФНТС, предлага за одобрение  от ИБ на УС на ФНТС по един първенец в двете категории на Конкурса, на който се връчват съответните награди, както следва:

 • За „Инженер на годината”Плакет „Инженер на годината”, удостоверение и парична премия в размер на 1 200 (хиляда и двеста) лева.
 • За „Млад инженер на годината”Плакет „Млад инженер на годината”, удостоверение и парична премия в размер на 800 (осемстстотин) лева.

Файлове:
Формуляр за участие

Писмо

Real Time Web Analytics