ФНТС издава:

 • Вестник "Наука и общество" - специализирано месечно издание
 • Списание "Техносфера"
 • Информационен бюлетин /ежегоден/

Националните научно-технически съюзи издават:

1. Специализирани списания:
 • Автоматика и информатика
 • Information Technologies and Control
 • Водно дело
 • Геодезия, картография и земеустройство
 • Геомедия
 • Електротехника и електроника
 • Енергиен форум
 • ИТИ - Изобретения, трансфер, иновации
 • Дървообработване и мебелна промишленост
 • Машини, технологии, материали
 • KSI Transactions on Knowledge Society
 • Текстил и облекло
 • Химия и индустрия
 • Bulgarian Chemistry and Industry
 • Хранително-вкусова промишленост
2. Бюлетини
3. Сборници с доклади от научно-технически мероприятия

Териториалните научно-технически съюзи издават:    

 • Информационни бюлетини
 • Вестници
 • Сборници с доклади от научно-технически мероприятия
 • Рекламни проспекти и др.
Real Time Web Analytics