Основните задачи на ФНТС:

  • Да представлява своите членове пред държавни институции, неправителствени организации и търговски дружества от страната и чужбина;
  • Да оказва съдействие и стимулира творческата активност, професионалните интереси и постиженията на специалистите от науката, материалното производство и услугите;
  • Да управлява, поддържа и развива федеративната материално-техническа база;
  • Да популяризира световните и наши постижения в науката и техниката сред обществото, както и дейността и постиженията на Федерацията и нейните членове у нас и в чужбина.
Real Time Web Analytics