• Адрес: www.welcomeurope.com
  Описание: Справочник за различните програми за финансиране чрез средства от Европейския съюз. Съдържа информация както за програми за страните от ЕС, така и за страните от Централна и Източна Европа.
 • Адрес: www.ebrd.com
  Описание: Официалният сайт па Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) с информация за банката и за проектите й. На страницата може да се следи и за етапите, през които са минали проехтите в цикъла на одобрение.
 • Адрес: www.europa.eu
  Описание: Официална интернет страница на ЕС.
 • Адрес: www.cordis.lu
  Описание: Електронен справочник за програми за малки и средни предприятия (както за страни от ЕС, така и за страни от ЦИЕ). Сайтьт съдържа информация за посредниците по различните програми на ЕС и техните контакти.
 • Адрес: www.ec.europa.eu
  Описание: Сайт с информация за програми за финансиране по линия на ЕС, които-могат да се ползват в България.
 • Адрес: www.kfw.de
  Описание: Официалната уебстраинца на германската агенция за насърчаване на предприятията Krcditanshtalt fur Wi-edcraufbau (KfW)
Real Time Web Analytics