Адрес

 • ул. "Г.С.Раковски" №108
 • София, 1000

Телефони за контакт

 • (02) 987 72 30 - СЕКРЕТАР
 • (02) 987 93 60 - ПРОЕКТНА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ФНТС

За записване и допълнителна информация:

 • (02) 989 33 79 - Център за професионално обучение
 • email: kvvo@fnts.bg

Управителен съвет на ФНТС

 • Председател на ФНТС - проф. ИВАН ЯЧЕВ
  yatchev@ty-sofia.bg
 • Зам.-председател - инж. ЛИЛИЯ СМЕДАРЧИНА
  lsmedarchina@fnts.bg
 • Зам.-председател - д-р инж. КРЕМЕНА ДЕДЕЛЯНОВА
  k.dedelyanova@fnts.bg
 • Гл. секретар - инж. МАРИН АНТОНОВ
  m.antonov@fnts.bg

Real Time Web Analytics