Адрес

  • ул. "Г.С.Раковски" №108
  • София, 1000

Телефони за контакт

  • (02) 987 72 30 - СЕКРЕТАР
  • (02) 987 93 60 - ПРОЕКТНА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ФНТС

За записване и допълнителна информация:

  • (02) 989 33 79 - Център за професионално обучение
  • email: kvvo@fnts.bg

Управителен съвет на ФНТС

  • Председател на ФНТС - проф. ИВАН ЯЧЕВ
  • Зам.-председател - инж. ЛИЛИЯ СМЕДАРЧИНА
  • Зам.-председател - д-р инж. КРЕМЕНА ДЕДЕЛЯНОВА
  • Гл. секретар - инж. МАРИН АНТОНОВ

Real Time Web Analytics