ЗАли и офиси под наем

Дава се под наем офис 42кв:
Цена: 336 Euro/M
Тел: 0878703669

Цените са без включено ДДС*

Разпределение на всички зали
Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 1   13m x 6.5m
85m2
62 62  40  100 40 40 40
Зала 2  10m x 6.5m
65m2
40 40  30 80 40  40 40 
Зала 3 16m x 6.4m
100m2 
50 60 120 40 40 40
Зала 4 17.5m x 11.5m
200m2 
200  - 100 150 - - -
 Зала 105A  10.5m x 8m
85m2
40 40 30 80  40 40 40
 Зала 312  6.2m x 6.5m
40m2
20 20 15 30 20 20 20
 Зала 108 6m x 3m
18m2 
- - - - 13 - -
 Зала 109 6m x 3m
18m2 
- 30 - - - - -
 Зала 111 6m x 3m
18m2 
20 20 - 20 20 20 20
 Зала 315 6m x 3m
18m2 
- - - - 25 - -


Зала 1 - "инж. Георги Ганев"

Празна зала, климатик, екран, безжична интернет връзка, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, курсове, презентации и др.

Цени

Зала и брой места
Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
 
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
Зала №1 - "инж. Георги Ганев"  / 85 кв. М / 62 места
143 лв
 270 лв.
 372 лв.
372 лв.
 468 лв.

Галерия


Зала 2 - "проф. Иван Попов"
40 места, климатик, екран, безжична интернет връзка, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, симпозиуми, семинари, изложби, курсове, конгреси, конференции, коктейли и др.

Цени

Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
143 лв.
 258 лв.
 354 лв.
 354 лв.
 408 лв.

Галерия

Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
Зала 2  10m x 6.5m
65m2
40 40  30 80 40  40 40 
Зала 3 - "инж. Стоимен Сарафов"
90 места, екран, безжична интернет връзка, късофокусна мултимедийна система, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, симпозиуми, семинари, изложби, курсове, конгреси, конференции и др.

Цени

Само за делнични дни Делнични дни Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа над 4 часа
228 лв.
 342 лв.
 432 лв.
432 лв. 501 лв.

Галерия

Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
Зала 3  16m x 6.5m
100m2
50 60 120 40 40 40
Зала 4 - "проф. Асен Златаров"
250 места, голям екран, перфектна акустика, осветителна техника, мултимедия, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, симпозиуми, семинари, изложби, курсове, конгреси, конференции, концерти и др.
Благодарение на новите, подвижни столове, тя предлага следните варианти за конфигуриране: театрална зала с триста места, преподреждане с цел използване за: класна стая, прием, съвещание – П-образна маса, О-образна маса.

ЦениСамо за делнични дни
 Делнични дни Почивни и празнични дни
  до 4 часа над 4 часа до 4 часа над 4 часа
 Зала №4 /250 места/
 561 лв.
715 лв.
715 лв.
853 лв.

Галерия

Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
Зала 4  17.5m x 11.5m
200m2
250  - - - - - -
Зала 302
14 места, климатик, екран, безжична интернет връзка, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, курсове, презентации и др.

Цени

Зала и брой места
Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
 
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
Зала №302 /14 места/
78 лв.
 107 лв.
 144 лв.
144 лв.
 198 лв.

Галерия


Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 302 4m x 6m
24m2
- 14 -  - 14 - 14
Зала 312
25 места, климатик, екран, мултимедия, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, симпозиуми, семинари, изложби, курсове, конгреси, конференции, коктейли и др.

Цени

Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
102 лв
 126 лв.
 168 лв.
 168 лв.
 228 лв.

Галерия

Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 312  6.2m x 6.5m
40m2
20 20 15 30 20 20 20
Зала 105 A
54 места, климатик, мултимедия, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, симпозиуми, семинари, изложби, курсове, конгреси, конференции, коктейли и др.

Цени

Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
130 лв.
 240 лв.
 354 лв.
 354 лв.
 408 лв.

Галерия

Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 105A  10.5m x 8m
85m2
40 40 30 80 40 40 40
Зала 108
14 места

Цени

Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
-
 83 лв.
107 лв.
 107 лв.
 162 лв.

ГалерияРазпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 108  6.2m x 6.5m
40m2
25   25 - -  25 25  25 
Зала 109
25 места, климатик, екран, мултимедия, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, симпозиуми, семинари, изложби, курсове, конгреси, конференции и др.

Цени

Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
102 лв
 126 лв.
 168 лв.
 168 лв.
 228 лв.

Галерия

Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 109  6.2m x 6.5m
40m2
25   25 - -  -
Зала 315
14 места

Цени

Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
-
 83 лв.
107 лв.
 107 лв.
 162 лв.

ГалерияРазпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 315  6.2m x 6.5m
40m2
14   14 - -  - - 14
Зала 507
20 места

Цени

Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
86 лв.
 114 лв.
156 лв.
156 лв.
 210 лв.

ГалерияРазпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 507  m x m
m2
20  20 - -  - - 20

За повече информация и резервации на зали:
тел: (02) 987 72 30
GSM: 0878 70 36 69 или 0878 70 37 20
e-mail: m.antonov@fnts.bg
1000 София, ул. Раковски №108, пк.431, Дом на науката и техниката

Real Time Web Analytics