ЗАли и офиси под наем

 

Цените са без включено ДДС*

Разпределение на всички зали
Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 1   13m x 6.5m
85m2
62 62  40  100 40 40 40
Зала 2  10m x 6.5m
65m2
40 40  30 80 40  40 40 
Зала 3 16m x 6.4m
100m2 
50 60 120 40 40 40
Зала 4 17.5m x 11.5m
200m2 
200  - 100 150 - - -
 Зала 105A  10.5m x 8m
85m2
40 40 30 80  40 40 40
 Зала 312  6.2m x 6.5m
40m2
20 20 15 30 20 20 20
 Зала 108 6m x 3m
18m2 
- - - - 13 - -
 Зала 109 6m x 3m
18m2 
- 30 - - - - -
 Зала 111 6m x 3m
18m2 
20 20 - 20 20 20 20
 Зала 315 6m x 3m
18m2 
- - - - 25 - -


Зала 1 - "инж. Георги Ганев"

Празна зала, климатик, екран, безжична интернет връзка, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, курсове, презентации и др.

Цени

Зала и брой места
Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
 
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
Зала №1 - "инж. Георги Ганев"  / 85 кв. М / 62 места
119 лв
 225 лв.
 310 лв.
275 лв.
 390 лв.

Галерия


Зала 2 - "проф. Иван Попов"
40 места, климатик, екран, безжична интернет връзка, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, симпозиуми, семинари, изложби, курсове, конгреси, конференции, коктейли и др.

Цени

Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
109 лв.
 215 лв.
 295 лв.
 265 лв.
 340 лв.

Галерия

Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
Зала 2  10m x 6.5m
65m2
40 40  30 80 40  40 40 
Зала 3 - "инж. Стоимен Сарафов"
90 места, екран, безжична интернет връзка, късофокусна мултимедийна система, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, симпозиуми, семинари, изложби, курсове, конгреси, конференции и др.

Цени

до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
190 лв.
 360 лв.
 425 лв.

Галерия

Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
Зала 3  16m x 6.5m
100m2
50 60 120 40 40 40
Зала 4 - "проф. Асен Златаров"
250 места, голям екран, перфектна акустика, осветителна техника, мултимедия, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, симпозиуми, семинари, изложби, курсове, конгреси, конференции, концерти и др.
Благодарение на новите, подвижни столове, тя предлага следните варианти за конфигуриране: театрална зала с триста места, преподреждане с цел използване за: класна стая, прием, съвещание – П-образна маса, О-образна маса.

Цени

Зала условия и брой места
 
  до 4 часа до 8 часа над 8 часа
1
5
6
7
 Зала №4 /250 места/
с консумация
 599 лв.
799 лв.
799лв.
плюс 95лв. за всеки започнат час след осмия


Зала условия и брой места
 
  до 4 часа до 8 часа над 8 часа
1
5
6
7
 Зала №4 /250 места/
без консумация
 495 лв.
595 лв.
*

Галерия

Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
Зала 4  17.5m x 11.5m
200m2
250  - - - - - -
Зала 302
14 места, климатик, екран, безжична интернет връзка, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, курсове, презентации и др.

Цени

Зала и брой места
Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
 
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
Зала №302 /14 места/
65 лв.
 89 лв.
 120 лв.
120 лв.
 165 лв.

Галерия


Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 302 4m x 6m
24m2
- 14 -  - 14 - 14
Зала 312
25 места, климатик, екран, мултимедия, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, симпозиуми, семинари, изложби, курсове, конгреси, конференции, коктейли и др.

Цени

Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
85 лв
 105 лв.
 140 лв.
 140 лв.
 190 лв.

Галерия

Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 312  6.2m x 6.5m
40m2
20 20 15 30 20 20 20
Зала 105 A
54 места, климатик, мултимедия, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, симпозиуми, семинари, изложби, курсове, конгреси, конференции, коктейли и др.

Цени

Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
109 лв.
 200 лв.
 295 лв.
 255 лв.
 340 лв.

Галерия

Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 105A  10.5m x 8m
85m2
40 40 30 80 40 40 40
Зала 108
14 места

Цени

Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
-
 69 лв.
89 лв.
 105 лв.
 135 лв.

ГалерияРазпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 108  6.2m x 6.5m
40m2
25   25 - -  25 25  25 
Зала 109
25 места, климатик, екран, мултимедия, възможност за организиране на национални научно-технически мероприятия, симпозиуми, семинари, изложби, курсове, конгреси, конференции и др.

Цени

Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
85 лв
 105 лв.
 140 лв.
 140 лв.
 190 лв.

Галерия

Разпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 109  6.2m x 6.5m
40m2
25   25 - -  25 25  25 
Зала 315
14 места

Цени

Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
-
 69 лв.
89 лв.
 105 лв.
 135 лв.

ГалерияРазпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 315  6.2m x 6.5m
40m2
14   14 - -  - - 14
Зала 507
20 места

Цени

Само за делнични дни
Делнични дни
 Почивни и празнични дни
до 2 часа
до 4 часа
над 4 часа
до 4 часа
над 4 часа
72 лв.
 95 лв.
130 лв.
130 лв.
 175 лв.

ГалерияРазпределение

Зала fac roomsize fac theater fac clasroom fac banquet fac reception fac conference fac usquare fac hsquare
 Зала 507  m x m
m2
20  20 - -  - - 20

 

Зала 4 и Зала 3 - центите са с консумация

Зала условия и брой места
Зала 3
 Зала 4
  до 4 часа до 8 часа над 8 часа до 4 часа до 8 часа над 8 часа
1
2 3
4
5
6
7
 Зали/Цени
с консумация
 425 лв.
599 лв.
599 лв.
плюс 75 лв. за всеки започнат час след осмия
 599 лв.
799 лв.
799лв.
плюс 95лв. за всеки започнат час след осмия

Зала 4 и Зала 3 - центите са без консумация

Зала условия и брой места
Делнични дни
 Празнични и почивни дни
  до 4 часа над 4 часа * до 4 часа над 4 часа *
1
2 3
4
5
6
*
Зала №4 /250 места/
без консумация
 385 лв.
495 лв. *
 495 лв.
595 лв.
*
 
За повече информация и резервации на зали:
тел: (02) 987 72 30
GSM: 0878 70 36 69 или 0878 70 37 20
e-mail: m.antonov@fnts.bg
1000 София, ул. Раковски №108, пк.431, Дом на науката и техниката
Real Time Web Analytics